Myyntiluvan haltijoiden lääketurvatiedotteet 2015

9.12.2015
Tiedote Myfortic® (mykofenolaatti) -valmisteen raskauden aikaisen altistumisen aiheuttamasta lisääntyneestä keskenmenojen ja synnynnäisten epämuodostumien riskistä.
tiedote (pdf)
information (pdf)
Novartis Finland Oy

4.12.2015
Tiedote mykofenolaattia sisältävien lääkevalmisteiden raskauden aikaisen altistumisen aiheuttamasta lisääntyneestä keskenmenojen ja synnynnäisten epämuodostumien riskistä.
tiedote (pdf)
Accord Healthcare Oy
Actavis Oy
Myfenax: Teva B.V.
Sandoz

17.11.2015
Tiedote Tecfidera® (dimetyylifumaraatti) -valmisteeseen liittyvistä uusista toimenpiteistä PML-riskin minimoimiseksi.
tiedote (pdf)
information (pdf)
Biogen Finland Oy

10.11.2015
Tiedote Thalidomide Celgene® (talidomidi) -valmisteen
aloitusannoksen pienentämisestä yhteiskäytössä melfalaanin ja prednisonin kanssa.
tiedote (pdf)
Celgene Oy

10.11.2015
Tiedote CellCept® (mykofenolaatti) -valmisteen raskauden aikaisen altistumisen aiheuttamasta lisääntyneestä keskenmenojen ja synnynnäisten epämuodostumien riskistä.
tiedote (pdf)
Roche Oy

9.11.2015
Tiedote REMINYL® (galantamiinihydrobromidi) -valmisteen käyttöön liittyvistä uusista vakavista ihoreaktioista (Stevens-Johnsonin oireyhtymä ja akuutti yleistynyt eksantematoottinen pustuloosi).
tiedote (pdf)
Janssen-Cilag Oy

19.10.2015
Tiedote ZELBORAF® (vemurafenibi) -valmisteen käytön yhteydessä raportoitujen säteilyyn liittyneiden haittatapahtumien turvallisuusanalyysistä.
tiedote (pdf)
Roche Oy

15.10.2015
Tiedote Ketoconazole HRA™ (ketokonatsoli) -valmisteen maksatoksisuuden riskistä.
tiedote (pdf)
HRA Pharma

13.10.2015
Tiedote XALKORI® (Kritsotinibi) -valmisteen uudesta varoituksesta koskien sydämen vajaatoimintaa.
tiedote (pdf)
Pfizer Oy

4.9.2015
Tiedote BETMIGA® (mirabegroni) -valmisteen uusista suosituksista kohonneen verenpaineen riskiin liittyen.
tiedote (pdf)
Astellas/Algol Pharma Oy

13.8.2015
Tiedote Orudis® 2.5% geeliin liittyvästä iholle paikallisesti annosteltavien ketoprofeenivalmisteiden riskien minimoimisesta.
tiedote (pdf)
Sanofi Oy

17.7.2015
Tiedote Xgeva® (denosumabi 120 mg) -valmisteeseen liittyvästä leuan luukuolion riskistä: uusi vasta-aihe ja potilaan muistutuskortin käyttöönotto riskin minimoimiseksi.
tiedote (pdf)
Amgen AB

8.7.2015
Tiedote diabeettisen ketoasidoosin riskistä SGLT2:n estäjähoidon aikana (Invokana® [kanagliflotsiini], Vokanamet® [kanagliflotsiini/metformiini], Forxiga® [dapagliflotsiini], Xigduo® [dapagliflotsiini/metformiini], Jardiance® [empagliflotsiini], Synjardy® [empagliflotsiini/metformiini]).
tiedote (pdf)
AstraZeneca AB / AstraZeneca Oy
Boehringer Ingelheim International GmbH / Boehringer Ingelheim Finland Ky
Janssen-Cilag International N.V. / Janssen-Cilag Oy

7.5.2015
Tiedote kliinisesti merkittävästä rytmihäiriöiden riskistä annettaessa HARVONI® (sofosburiini+ledipasviiri) -valmistetta tai DAKLINZA® (daklatasviiri)-SOVALDI® (sofosburiini) yhdistelmähoitoa samanaikaisesti amiodaronin kanssa.
tiedote (pdf)
Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab
tiedote (pdf)
Gilead Sciences, Inc

4.5.2015
GILENYA® (fingolimodi) - Tietoa ensimmäisestä progressiivisesta multifokaalisesta leukoenkefalopatia (PML)- tapauksesta.
tiedote (pdf)
information (pdf)
Novartis Finland Oy

24.4.2015
Tiedote IMNOVID® (pomalidomidi) -valmisteen uusista ohjeista vakavan maksatoksisuuden, intertitiaalisen keuhkosairauden ja sydämen vajaatoiminnan riskin minimoimiseksi.
tiedote (pdf)
Celgene Oy

22.4.2015
Tiedote ATARAX® (hydroksitsiini) -valmisteeseen liittyvästä QT-ajan pitenemisen riskin vähentämisestä.
tiedote (pdf)
UCB Pharma Oy

26.3.2015
Tiedote mykofenolaattia sisältävistä lääkevalmisteista ja hypogammaglobulinemian ja keuhkoputkien laajentuman riskistä
tiedote (pdf)
information (pdf)
Accord Healthcare Oy
Actavis Oy
Myfenax: Teva B.V.
Orion Oyj Orion Pharma
Sandoz

19.3.2015
XOFIGO®: NIST:n referenssistandardin muutos.
tiedote (pdf)
Bayer Pharma AG

20.2.2015
Tiedote Baxterin peritoneaalidialyysituotteiden käyttöön liittyvästä jodiallergian riskistä.
tiedote (pdf)
Baxter Oy