Arkisto 2013

20.12.2013
Tiedote RAS-villityyppistatuksen varmistamisesta ennen ERBITUX®-hoidon (setuksimabi) aloittamista.
tiedote (pdf)
Merck Oy

13.12.2013
Tiedote XELODA®-hoidon (kapesitabiini) yhteydessä esiintyvistä vaikea-asteisista ihoreaktioista.
tiedote (pdf)
Roche Oy

12.12.2013
Tiedote temotsolomidi hoitoon liittyvästä vaikeasta maksatoksisuudesta.
tiedote (pdf)
MSD Finland Oy
Hospira Finland Oy
Medac GmbH sivuliike Suomessa
Ratiopharm GmbH
Sun Pharmaceuticals Industries Europe B.V.

3.12.2013
Tiedote vakavien vuotojen suurentuneesta riskistä EFIENT®-hoitoa (prasugrel) saavilla potilailla.
tiedote (pdf)
Oy Eli Lilly Finland Ab

25.11.2013
Tiedote rajoituksista dihydroergotamiinia sisältävien lääkevalmisteiden käyttöaiheisiin sekä ORSTANORM® -tablettien myyntiluvan peruuttaminen.
tiedote (pdf)
Amdipharm

25.11.2013
Tiedote PANACOD® -valmisteeseen (parasetamoli ja kodeiini) liittyvästä rajoituksesta käytössä lapsille kivun hoitoon.
tiedote (pdf)
sanofi-aventis Oy

12.11.2013
Tiedote GILENYA® -valmisteeseen (fingolimodi) liittyvästä hemofagosyyttisestä oireyhtymästä.
tiedote (pdf)
information (pdf)
Novartis Finland Oy

12.11.2013
Tiedote rajoituksesta hydroksietyylitärkkelystä (HES) sisältävien lääkevalmisteiden käyttöön.
tiedote (pdf)
B.Braun Medical Oy
Fresenius Kabi Ab

12.11.2013
Tiedote koskien HESRA® infuusioneste, liuosta - Rajoitus hydroksietyylitärkkelystä (HES) sisältävien lääkevalmisteiden käyttöön.
tiedote (pdf)
Baxter

11.11.2013
Tiedote hepatiitti B -viruksen seulonta suosituksesta ennen MabThera® (rituksimabi) -hoidon aloittamista.
tiedote (pdf)
Roche

1.11.2013
Tiedote uudesta PegIntron® (peginterferoni alfa-2b) ClearClick® -kynästä.
tiedote (pdf)
MSD Finland Oy

31.10.2013
Tiedote mahdollisesta lääkitysvirheestä JEVTANA® (kabatsitakseli) -annoksen valmistuksessa.
tiedote (pdf)
information (pdf)
sanofi-aventis Oy

29.10.2013
Laskimonsisäisiin rautavalmisteisiin liittyvien vakavien yliherkkyysreaktioiden riskiä koskevat vahvistetut suositukset.
tiedote (pdf)
Alternova A/S
Pharmacosmos A/S
Vifor Pharma Nordiska AB

14.10.2013
Tiedote agomelatiinin (Valdoxan®, Thymanax®) uudesta vasta-aiheesta ja muistutus maksan toiminnan seuraamisen tärkeydestä.
tiedote (pdf)
Servier Finland Oy

10.10.2013
Tiedote risperidoni- ja paliperidonihoitoon liittyvästä IFIS-oireyhtymän riskistä kaihileikkauspotilailla.
tiedote (pdf)
Janssen-Cilag Oy

7.10.2013
Tiedote NUMETA® (G16E infuusioneste, emulsio täysiaikaisesti vastasyntyneille ja enintään kaksi vuotiaille lapsille) valmisteeseen liittyvästä hypermagnesemian riskistä.
tiedote (pdf)
Baxter

16.9.2013
Tiedote IMNOVID® -valmisteen (pomalidomidi) kliiniseen käyttöön liittyvistä tärkeistä sekoista sekä raskauden ehkäisyohjelmasta.
tiedote (pdf)
valmisteyhteenveto (pdf)
Celgene Oy

11.9.2013
Tiedote uuden polven oraalisiin antikoagulantteihin ELIQUIS® (apixabaani), PRADAXA® (dabigatraanieteksilaatti) ja XARELTO® (rivaroksabaani) liittyvästä verenvuodon riskistä.
tiedote (pdf)
Bristol-Myers Squibb/Pfizer
Boehringer Ingelheim Finland Ky
Bayer Oy

6.9.2013
Tiedote ERIVEDGE® -valmisteen (vismodegibi) teratogeenisista vaikutuksista sekä raskaudenehkäisyohjelmasta.
tiedote (pdf)
Roche

2.9.2013
Tiedote DUROGESIC® (fentanyyli) - ja FENTANYL® (fentanyylisitraatti) -valmisteiden ja serotonergisten lääkkeiden samanaikaisen käytön yhteydessä mahdollisesti esiintyvästä serotoniinioireyhtymästä.
tiedote Durogesic (pdf)
tiedote Fentanyl (pdf)
Janssen

30.8.2013
Tiedote NEUPOGEN® (filgrastiimi) - ja NEULASTA® (pegfilgrastiimi) -valmisteiden mahdollisesti aihettamasta kapillaarivuoto-oireyhtymästä.
tiedote (pdf)
valmisteyhteenveto Neupogen (pdf)
valmisteyhteenveto Neulasta (pdf)
pakkausseloste Neupogen (pdf)
pakkausseloste Neulasta (pdf)
Amgen AB

23.8.2013
Tiedote PLAVIX®-hoitoon (klopidogreeli) liittyvästä hankitusta hemofilista.
tiedote (pdf)
valmisteyhteenveto 75 mg tabletti (pdf)
valmisteyhteenveto 300 mg tabletti (pdf)
sanofi-aventis Oy

20.8.2013
Suositus NIZORAL® (ketokonatsoli) 200mg -tablettien myyntiluvan peruuttamiseksi EU:ssa.
tiedote (pdf)
Janssen

12.8.2013
Tiedote villin tyypin RAS-statuksen tarkistamisen tärkeydestä ennen VECTIBIX®-hoidon (panitumumabi) aloittamista.
tiedote (pdf)
valmisteyhteenveto (pdf)
pakkausseloste (pdf)
Amgen AB

22.7.2013
Tiedote Lariam®-tablettien (meflokiini) mahdollisesti aiheuttamista vakavista neuropsykiatrisista häiriöistä.
tiedote (pdf)
Roche

16.7.2013
Tiedote Hesra® infuusionesteen (hydroksietyylitärkkelys) poisvedosta markkinoilta.
tiedote (pdf)
Baxter Oy

12.7.2013
Tiedote ondansetronin (Zofran®) annoksesta riippuvaisesta QT-ajan pidentymisestä: annostusta laskimoon toistuvassa annossa ja iäkkäille potilaille on muutettu.
tiedote (pdf)
GlaxoSmithKline Oy

11.7.2013
Tiedote systeemisesti vaikuttavien diklofenaakkivalmisteiden uusista vasta-aiheista ja varoituksista liittyen kardiovaskulaarisiin haittavaikutuksiin.
tiedote (pdf)
BMM Pharma AB
Novartis Finland Oy
Orifarm Generics A/S
Pfizer Oy
Ratiopharm GmbH
Oy Stada Pharma AB
Vitabalans Oy

5.7.2013
Tiedote Votrient® -valmisteen (patsopanibi) maksatoksisuutta osoittavien laboratoriokokeiden määritystiheyden muutoksesta.
tiedote (pdf)
GlaxoSmithKline Oy

24.6.2013
Tiedote Cilest® -tablettien (norgestimaatti ja etinyyliestradioli) varaston poisvedosta tukkukaupasta.
tiedote (pdf)
Janssen

24.6.2013
Trobalt® -valmisteen (retigabiini) käyttöä koskevat rajoitukset - hoito voi aiheuttaa pigmenttimuutoksia silmän kudoksiin, verkkokalvo mukaan lukien, sekä ihoon, huuliin ja/tai kynsiin.
tiedote (pdf)
muutoskohdat valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen (pdf)
GlaxoSmithKline Oy

18.6.2013
Tiedote NUMETA® -valmisteen (infuusioneste, emulsio keskosille) vapaaehtoinen markkinoilta poisveto valmisteeseen liittyvän hypermagnesemian takia.
tiedote (pdf)
Baxter

18.6.2013
Tiedote Revlimid ® -valmisteen (lenalidomidi) kliiniseen käyttöön liittyvistä seikoista äskettäin hyväksytyissä käyttöaiheissa.
tiedote (pdf)
Celgene Oy

18.6.2013
Tiedote Cypretyl® -, Diane Nova® -, Feminil® - ja Vreya® -valmisteiden (Cyproteronacetate - ethinylestradiol) valmisteyhteenvetoon lisättävistä varoituksista ja uusista vasta-aiheista sekä käyttöaiheen päivityksestä.
tiedote (pdf)
Ratiopharm GmbH
Bayer Oy
Sanzos A/S
Stragen Nordic A/S

20.5.2013
Tiedote Samsca® -valmisteen (tolvaptaani) mahdollisesti aiheuttamasta maksavaurion riskistä.
tiedote (pdf)
valmisteyhteenveto (pdf)
Otsuka

15.5.2013
Tiedote nekrotisoivan faskiitin riskistä Avastin® -valmisteen (bevasitsumabi) käytön yhteydessä.
tiedote (pdf)
Roche

13.5.2013
Tiedote Protelos® -valmisteen (strontiumranelaatti) uusista käyttörajoituksista lisääntyneeseen sydäninfarktiriskiin viittaavien uusien tietojen seurauksena.
tiedote (pdf)
Servier

15.4.2013
Tiedote MabThera® -hoitoon (rituksimabi) liittyvästä toksisen epidermaalisen nekrolyysin ja Stevens-Johnsonin oireyhtymän riskistä.
tiedote (pdf)
Roche

10.4.2013
Tiedote Incivo® -hoitoon (telapreviiri) liittyvien vaikea-asteisten ihon haittavaikutusten hoidosta.
tiedote (pdf)
Janssen-Cilag Oy

10.4.2013
Tiedote Thalidomide Celgene® -hoitoa (thalidomide) saaneilla potilailla lisääntyneestä riskistä uusien hematologisten primaarikasvainten esiintymiseen.
tiedote (pdf)
vamisteyhteenveto (pdf)
Cegene Oy

22.3.2013
Tambocord Retard® 100mg ja 200mg 30 depotkapselin pakkauksissa virheellinen pakkausseloste. Virhe voi johtaa hengenvaaralliseen yliannostukseen.
tiedote (pdf)
Meda

22.3.2013
Tiedote Mimpara® -valmistetta (sinakalseetti) saaneen potilaan vaikeaan hypokalsemiaan liittyneestä kuolemantapauksesta.
tiedote (pdf)
valmisteyhteenveto (pdf)
Amgen

21.3.2013
Reumacon® -valmisteen 50 mg enterokapseleiden valmistus loppuu.
tiedote (pdf)
Meda

21.3.2013
Tiedote Nulojix® -valmistetta (belatasepti) saaneiden potilaiden akuuttien hyljintäreaktioiden lisääntymisestä liittyen kortikosteroidiannoksen nopeaan pienentämiseen.
tiedote (pdf)
valmisteyhteenveto (pdf)
Bristol-Myers Squibb

11.3.2013
Tiedote NeuroBlock® -valmisteen (B-tyypin botulinumtoksiini) laajennettuun (off label-) käyttöön liittyvistä riskeistä.
tiedote (pdf)
Eisai

22.2.2013
Prolia-hoitoon (denosumabiin) liittyy epätyypillisten reisiluun murtumien riski.
tiedote (pdf)
valmisteyhteenveto (pdf)
Amgen AB

13.2.2013
Tiedote Optimark® -valmisteissa (GdCA-aineet) käyttöön otettavat uudet jäljitystarrat.
tiedote (pdf)
Covidien

4.2.2013
Tiedote Xagrid® -valmisteen (anagrelidihydrokloridi) sekä sydän- ja verisuoniriskin välisestä yhteydestä essentiaalista trombosytemiaa (ET) sairastavilla potilailla.
tiedote ja valmisteyhteenveto (pdf)
Shire

24.1.2013
Hoidot TREDAPTIVE® -valmisteella (nikotiinihappo/laropiprantti) tulee lopettaa.
tiedote (pdf)
MSD

15.1.2013
Tiedote Tisseel® -, Tisseel Duo Quick® - ja Artiss® -valmisteiden sumuttamisesta.
tiedote (pdf)
Baxter

7.1.2013
Tiedote ANGIOX® -valmisteen (bivalirudiini) hyväksytystä annostuksesta angioplastian yhteydessä.
tiedote (pdf)
The Medicines Company

7.1.2013
Tiedote GILENYA® -valmisteen (fingolimodi) tarkennetusta ohjeesta, koskien hoidon ensimmäiseen annokseen liittyvästä monitoroinnin toistosta.
tiedote (pdf)
information (pdf)
Novartis

7.1.2013
Tiedoten PRADAXA® -valmisteen (dabigatraanieteksilaatti) vasta-aiheisuudesta potilaille, joilla on antigoagulaattihoitoa vaativa sydämen tekoläppä.
tiedote (pdf)
Boehringer Ingelheim

28.12.2012
Suositus olla aloittamatta TREDAPTIVE® (nikotiinihappo/laropiprantti, MSD) -hoitoja uusille potilaille
tiedote (pdf)
MSD

Sivun alkuun