Arkisto 2012

28.12.2012
Suositus olla aloittamatta TREDAPTIVE® (nikotiinihappo/laropiprantti, MSD) -hoitoja uusille potilaille
tiedote (pdf)
MSD

11.12.2012
TYVERB® (lapatinibi) - Vertailevissa tutkimuksissa on osoitettu, että lapatinibiin perustuvat hoidot ovat tietyissä tilanteissa vähemmän tehokkaita kuin Herceptiiniin® (transtutsumabi) perustuvat hoidot.
tiedote (pdf)
GlaxoSmithKline Oy

11.12.2012
Tiedote REVLIMID® -valmisteen (lenalidomidi) käyttöön liittyvästä maksasairauksien riskistä, muiden riskitekijöiden yhteydessä.
tiedote (pdf)
Celgene Oy

4.12.2012
Tiedote EVICEL® -valmisteen (Fibrinogen+Thrombin) sumutuskäyttöön liittyvästä tärkeästä turvallisuustiedosta.
tiedote (pdf)
information (pdf)
Johnson & Johnson

1.11.2012
TAMIFLU® (oseltamiviiri) 6 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten - uusi vahvuus ja annostusohjeet
tiedote (pdf)
Roche

17.10.2012
PREPULSID® 1 mg:n tablettien ja PREPULSID® 1 mg/ml oraalisuspension valmistus loppuu
tiedote (pdf)
Janssen-Cilag Oy

10.10.2012
Tiedote VALDOXAN® -valmisteen (agomelatiini) maksatoksisuusriskistä.
tiedote (pdf)
Servier

14.9.2012
Tiedote ANERVAN® (meprobamaatti) -tablettien ja -peräpuikkojen myyntiluvan peruuttamisesta Suomessa.
tiedote (pdf)
Meda Oy

3.9.2012
Tiedote, että Fucidin® Voideside ei ole enää steriili valmiste.
tiedote (pdf)
LEO Pharma

3.9.2012
Tiedote XGEVA®-hoitoa (denosumab) saaneilla potilailla raportoidusta oireisesta hypokalsemiasta, joka on joissain tapauksissa johtanut kuolemaan.
tiedote (pdf)
valmisteyhteenveto (pdf)
Amgen Ab

24.8.2012
Tiedote kalsitoniiniin liittyvästä maligniteetista (uudet käyttörajoitteet) ja MIACALCIC NASAL®-nenäsumutteen (kalsitoniini 200 IU/annos nenäsumute, liuos) myyntiluvan lakkauttamisesta ja poisvedosta markkinoilta.
tiedote (pdf)
valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen tehtävät muutokset (pdf)
Novartis

13.8.2012
Tiedote MabCampath® -valmisteen (alemtutsumabi) myynnin lopettamisesta.
tiedote (pdf)
sanofi-aventis Oy

3.8.2012
Tiedote ondansetronin (Zofran ja geneeriset valmisteet) laskimonsisäisen kerta-annoksen rajoituksesta annosriippuvaisen QT-ajan pitenemisen vuoksi.
tiedote (pdf)
valmisteyhteenveto (pdf)
GlaxoSmithKline Oy

12.7.2012
Tiedote, että VOLIBRIS® -valmistetta (ambrisentaani) ei saa käyttää potilaille, jotka sairastavat idiopaattista keuhkofibroosia (IPF).
tiedote (pdf)
GlaxoSmithKline Oy

9.7.2012
Tiedote VECTIBIX® -valmisteeseen (panitumumabi) liittyvien vaikeiden ihoreaktioiden hengenvaarallisista ja kuolemaan johtavista infektiokomplikaatioista, joihin kuuluu myös nekrotisoiva faskiitti.
tiedote (pdf)
valmisteyhteenveto (pdf)
pakkausseloste (pdf)
Amgen AB

6.7.2012
Tiedote uusista suosituksista sairaalassa saatua keuhkokuumetta sairastavien potilaiden DORIBAX® (doripeneemi) -hoidon annostuksesta, kestosta ja varotoimista.
tiedote (pdf)
Janssen-Cilag Oy

15.6.2012
Tiedote SOMAVERT® -valmisteen vaikuttavan aineen (pregvisomant) valmistusmenetelmän muutoksesta.
tiedote (pdf)
Pfizer Oy

8.6.2012
Tiedote ADENURIC® -valmisteeseen (febuksostaatti) liittyvien vakavien yliherkkyysreaktioiden riskistä.
tiedote (pdf)
valmisteyhteenveto (pdf)
Berlin-Chemie/A. Menarini Suomi Oy

23.5.2012
Tiedote PROTOPIC® -voiteen (takrolimusiini) oikeasta käytöstä riskien minimoimiseksi.
tiedote (pdf)
Astellas Pharma

4.5.2012
Tiedote PROTELOS® -valmisteen (strontiumranelaatti) uusista vasta-aiheista.
tiedote (pdf)
Servier

2.5.2012
Päivitetty tiedote GILENYA® (fingolimodi) -hoidon aloittamiseen liittyvästä kardiovaskulaarisesta seurannasta.
tiedote (pdf)
Novartis

23.4.2012
Tiedote HALAVEN® -valmisteen (eribuliini) annosteluvirheeseen liittyvä riski.
tiedote (pdf)
Eisai

30.3.2012
Tiedote PERFALGAN® -valmisteeseen (laskimoon annettava parasetamoli) liittyvästä tahattoman yliannostuksen riskistä.
tiedote (pdf)
Bristol-Myers Squibb Oy

27.4.2012
Tiedote SAMSCA® -valmisteeseen (tolvaptaani) liittyvästä seerumin natriumpitoisuuden liian nopean suurenemisen riskistä.
tiedote (pdf)
Otsuka

12.3.2012
Tiedote ONGLYZA® -valmisteen (saksagliptiini) yhteydestä vakaviin yliherkkyysreaktioihin ja akuuttiin haimatulehdukseen.
tiedote (pdf)
Oy Bristol-Myers Squibb Ab

7.3.2012
Tiedote BENLYSTA® -valmisteeseen (belimumabi) liittyvistä yliherkkyys- ja infuusioreaktioista
tiedote (pdf)
GlaxoSmithKline Oy

2.2.2012
Tiedote BRINAVESS® -valmisteeseen (vernakalantti) liittyviä suosituksia vaikeassa hypotensiossa.
tiedote (pdf)
MSD

2.3.2012
Tiedote RASILEZ® -valmisteen (aliskiren) uusista vasta-aiheista ja käyttöön liittyvistä varoituksista yhteiskäytössä ACE:n estäjien ja ATR-salpaajien kanssa.
tiedote (pdf)
Novartis

27.2.2012
Tiedote VICTRELIS® -valmisteen (bosepreviiri) yhteisvaikutuksista ritonaviirilla tehostettujen HIV-proteaasin estäjien kanssa.
tiedote (pdf)
MSD

10.2.2012
Tiedote SEROGUEL®/ SEROQUEL PROLONG® (ketiapiinifumaraatti) -valmisteiden valmisteyhteenvedon päivityksestä - potilaan metabolisten muutosten seuranta.
tiedote (pdf)
AstraZeneca

1.2.2012
Tiedote GILENYA® (fingolimodi) -hoidon aloittamiseen liittyvän kardiovaskulaaritilan seurannan tehostamisesta relapsoivaa-remittoivaa multippeliskleroosia (MS-tautia) sairastavilla potilailla.
tiedote (pdf)
Novartis

24.1.2012
Päivitetty tiedote APIDRA®-sylinteriampullien (yhdistelmä-DNA-tekniikalla valmistettu glulisinsuliini, injektioneste) tilapäisestä toimituskatkosta.
tiedote (pdf)
sanofi-aventis Oy

17.1.2012
Tiedote VELCADE® -valmisteen (bortetsomidi) ainoasta oikeasta antoreitistä laskimoon.
tiedote (pdf)
Janssen-Cilag Oy

13.1.2012
Tiedote PRIMPERAN® -valmisteen (metoklopramidi) käytöstä: Käyttö on vasta-aiheista alle 1-vuoden ikäisten lasten hoidossa. Käyttöä 1-18 -vuotiaille lapsille ja nuorille ei suositella.
tiedote (pdf)
sanofi-aventis Oy

10.1.2012
Tiedote RASILEZ® -valmisteeseen (aliskireeni) mahdollisesti liittyvästä kardiovaskulaaristen ja munuaisiin liittyvien haittavaikutusten riskistä tyypin 2 diabetesta ja munuaisten vajaatoimintaa ja/tai sydän- ja verisuonitautia sairastavilla.
tiedote (pdf)
Novartis

Sivun alkuun