Arkisto 2011

27.12.2011
Tiedote DIANEAL®, EXTRANEAL® ja NUTRINEAL® peritoneaalidialyysinesteiden uudelleenjakelusta ja suosituksia niiden käytöstä.
tiedote (pdf)
Baxter

19.12.2011
Tiedote STRATTERA® -kapselien (atomoksetiini) käyttöön liittyvästä verenpaineen ja pulssin kohoamisen riskistä.
tiedote (pdf)
valmisteyhteenvedon muutoskohdat (pdf)
potilasseurannan lomake (pdf)
Oy Eli Lilly Finland Ab

9.12.2011
Tiedote TORISEL® -valmisteen (temsirolimusiini) pakkaukseen sisältyvän laimentimen visuaalisesta tarkastuksesta hiukkasten varalta.
tiedote (pdf)
Pfizer

5.12.2011
Tiedote CIPRALEX® -valmisteen (essitalopraami) käytön yhteydessä esiintyvästä annoksen suuruudesta riippuvasta QT-ajan pitenemisestä.
tiedote (pdf)
Lundbeck

24.11.2011
Tiedote TAXOTERE® -infuusiokonsentraatista (dosetakseli) ja kumitulpan palasten vaarasta, joka liittyy suurikokoisen neulan käyttöön.
tiedote (pdf)
sanofi-aventis Oy

23.11.2011
Tiedote KRAS-statuksen määrittämisestä ennen VECTIBIX®(panitumumabi) hoidon aloittamista.
tiedote (pdf)
valmisteyhteenveto (pdf)
pakkausseloste (pdf)
Amgen Ab

8.11.2011
Tiedote SERENASE® - 5 mg/ml injektionestevalmisteen (haloperidoli) valmisteyhteenvedon päivityksestä - anto laskimoon (i.v.) on poistettu antotapasuosituksista.
tiedote (pdf)
Janssen-Cilag Oy

2.11.2011
Tiedote PRADAXA® -hoitoa (dabigatraanieteksilaatti) saavien potilaiden munuaistoiminnan arvioinnin tärkeydestä.
tiedote (pdf)
Boehringer Ingelheim

2.11.2011
Tiedote CIPRAMIL® - ja SEPRAM® -valmisteiden (sitalopraamihydrobromidi) käytön yhteydessä esiintyvästä annoksen suuruudesta riippuvasta QT-ajan pitenemisestä.
tiedote (pdf)
Lundbeck

31.10.2011
Tiedote XIGRIS® -valmisteen (drotrekogiini alfa, aktivoitu) poisvedosta markkinoilta.
tiedote (pdf)
Oy Eli Lilly Finland Ab

28.10.2011
Tiedote HÄDENSA® -peräpuikkoihin liittyvästä riskistä neurologisiin haittoihin lapsilla.
tiedote (pdf
Leiras

19.10.2011
Tiedote toisen primaarikasvainten riskistä REVLIMID® (lenalidomidi) -hoitoa saaneilla potilailla.
tiedote (pdf)
Celgene Oy

17.10.2011
Tiedote lisääntyneestä kuumeriskistä INFLEXAL® V -rokotteella kausi-influenssaa vastaan rokotetuilla lapsilla.
tiedote (pdf)
Crucell

11.10.2011
Tiedote REVATIO®-valmisteeseen (sildenafiilisitraatti) littyvästä suurentuneesta kuolleisuuden riskistä pulmonaalihypertensiota sairastavilla lapsipotilailla käytettäessä suositeltua suurempia annoksia.
tiedote (pdf)
valmisteyhteenveto (pdf)
Pfizer

6.10.2011
Tiedote MULTAQ®-valmisteen (dronedaroni) käytön rajoituksesta
tiedote (pdf)
sanofi-aventis Oy

28.9.2011
Tiedote APIDRA®-sylinteriampullien (yhdistelmä-DNAtekniikalla
valmistettu glulisinsuliini, injektioneste) tilapäisestä toimituskatkosta.
tiedote (pdf)
tietoa terveydenhuollon ammattilaisille (pdf)
potilasohje - vaihto ihmisinsuliiniin (pdf)
potilasohje - vaihto insuliinianalogiin (pdf)
sanofi-aventis Oy

23.9.2011
Toinen tiedote mahdollisesta katkoksesta CAELYX® (doksorubisiinihydrokloridi) 2 mg/ml infuusiokonsentraatin toimituksissa.
tiedote (pdf)
Janssen-Cilag Oy

19.9.2011
Tiedote LEUSTATIN®-valmisteen (kladribiini) toimituskatkoksesta.
tiedote (pdf)
Janssen-Cilag

19.9.2011
Tiedote NPLATE®-valmisteen (romiplostim) käyttöön liittyvästä riskistä myelodysplastisen oireyhtymän (MDS) etenemisestä akuutiksi myelooiseksi leukemiaksi (AML), jos romiplostiimia käytetään MDS-potilaiden hoidossa.
tiedote (pdf)
valmisteyhteenveto (pdf)
pakkausseloste (pdf)
Amgen Ab

17.8.2011
Tiedote SPYCEL®-valmisteen (dasatinibi) yhteydestä keuhkovaltimoiden verenpainetautiin
tiedote (pdf)
Bristol-Myers Squibb Oy

15.8.2011
Tiedote mahdollisesta katkoksesta CAELYX® (doksorubisiinihydrokloridi) 2 mg/ml infuusiokonsentraatin toimituksissa.
tiedote (pdf)
Janssen-Cilag Oy

8.8.2011
Tiedote MABTHERA®-valmisteen (rituksimabi) käytöstä nivelreumassa ja infuusioon liittyvät kuolemaan johtaneet reaktiot.
tiedote (pdf)
Roche

8.8.2011
Tiedote MULTAQ®-valmisteen (dronedaroni) alustavista tutkimustuloksista, jotka osoittavat suurentunutta kardiovaskulaaritapahtumien riskiä.
tiedote (pdf)
sanofi-aventis Oy

2.8.2011
Tiedote VIMPAT®-valmisteen (lakosamidi) 15 mg/ml siirapin poisvedosta markkinoilta laatuvirheen vuoksi.
tiedote lääkäreille (pdf)
tiedote apteekeille (pdf)
UCB Pharma Oy Finland

2.8.2011
Tiedote THYROGEN®-valmisteen (tyrotropiinialfa) saatavuudesta. Saatavuutta ja potilaiden hoitosuositusta koskeva päivitys.
tiedote (pdf)
Genzyme Europe Bv

2.8.2011
Tiedote pioglitatsonia sisältävien valmisteiden (ActosTM ja CompetactTM) käytön yhteydessä havaitusta lievästi suurentuneesta virtsarakon syövän riskistä.
tiedote (pdf)
Oy Eli Lilly Finland Ab

30.5.2011
Tiedote iholle paikallisesti annosteltavien ketoprofeenivalmisteiden riskien minimoimiseksi
tiedote (pdf)
sanofi-aventis Oy

18.5.2011
Tiedote VECTIBIX®-valmisteen (panitumumabi) käytön yhteydessä havaitusta sarveiskalvotulehduksesta ja haavaisesta sarveiskalvo tulehduksesta.
tiedote (pdf)
valmisteyhteenveto (pdf)
pakkausseloste (pdf)
Amgen Ab

5.5.2011
Tiedote THALIDOMIDE CELGENE®-valmisteen (talidomidi) käyttöön liittyvästä tromboembolian riskistä.
tiedote (pdf)
Celgene Oy

8.4.2011
Tiedote REVLIMID®-valmisteen (lenalidomidi) käytön yhteydessä havaitusta toisen ensisijaisen maligniteetin potentiaalisesta riskistä.
tiedote (pdf)
Celgene Oy

1.4.2011
Tiedote EFIENT®-valmisteen (prasugreeli) käytön yhteydessä raportoiduista yliherkkyysreaktiotapauksista.
tiedote (pdf)
Oy Eli Lilly Finland Ab

30.3.2011
Tiedote VIVAGLOBIN®-valmisteen käytön yhteydessä havaitusta tromboembolisten tapahtumien (TEE) riskistä.
tiedote (pdf)
CSL Behring

30.3.2011
Tiedote THYROGEN®-valmisteen (tyrotropiinialfa) saatavuudesta
tiedote (pdf)
Genzyme Europe Bv

18.3.2011
Tiedote TYGACIL®-valmisteella (tigesykliini) tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa todetusta lisääntyneestä kuolleisuudesta.
tiedote (pdf)
Pfizer Oy

4.3.2011
Tiedote ZERIT®-valmisteen (stavudiini) käyttöaiheen rajoituksesta mahdollisten vakavien haittavaikutusten vuoksi.
tiedote (pdf)
Bristol-Myers Squibb Oy

4.3.2011
Tiedote BRINAVESS®-valmisteen (vernakalantti) yhteydestä vaikeaan hypotensioon ja kardiogeeniseen shokkiin.
tiedote (pdf)
MSD

4.3.2011
SCINTIMUN®-valmisteeseen (besilesomabi) mahdollisesti liittyvä riski ihmisen antihiirivasta-aineiden (HAMA) muodostumiseen, yliherkkyysreaktioihin ja äkilliseen hypotensioon.
tiedote (pdf)
CIS bio international

21.2.2011
Korjattu tiedote gadoliniumia sisältävistä varjoaineista (GdCA) ja nefrogeenisen systeemisen fibroosin (NSF) riskistä.
tiedote (pdf)
Bayer, Covidien, GE Health Bio-Sciences, Guerbet, TMC Pharma Sercices

27.1.2011
Tiedote EXTRANEAL®- ja NUTRINEAL®-valmisteista - endotoksiinin mahdollinen esiintyminen ja aseptisen peritoniitin vaara.
tiedote (pdf)
Baxter

27.1.2011
Tiedote MULTAQ®-valmisteen (dronedaroni) käyttöön liittyvästä vaikeasta maksavauriosta.
tiedote (pdf)
sanofi-aventis

20.1.2011
Tiedote TAMIFLU® IV-valmisteen (oseltamiviiri) määräaikaisesta erityislupakäytöstä kriittisesti sairaille aikuisille tai yli 1-vuotiaille lapsille influenssainfektion hoitoon.
tiedote (pdf)
Roche

18.1.2011
Tiedote ROACCUTAN® -valmisteen (isotretinoiini) käytön yhteydessä havaituista vakavista ihoreaktioista.
tiedote (pdf)
Roche

18.1.2011
Tiedote CUBICIN® -valmisteen (daptomysiini) ja eosinofiisen keuhkokuumeen yhteydestä.
tiedote (pdf)
Novartis

13.1.2011
Tiedote VISTIDE® -valmisteen (cidofovir) hyväksymättöman (off-label) käytön aiheuttamista vakavista haittavaikutuksista.
tiedote (pdf)
Gilead

Sivun alkuun