Arkisto 2010

27.12.2010
Tiedote REVLIMID® -valmisteen (lenalidomidi) yhteydestä laskimo- ja valtimoembolisiin tapahtumiin.
tiedote (pdf)
Celgene

27.12.2010
THELIN® -valmiste (sitaksentaani) vedetään vapaaehtoisesti maailmanlaajuisesti pois markkinoilta arvaamattomien vakavien maksavauriotapausten vuoksi.
tiedote lääkäreille (pdf)
tiedote apteekeille (pdf)
Pfizer

22.12.2010
EXTRANEAL® ja NUTRINEAL® peritoneaalidialyysinesteiden joissakin erissä suurentuneita endotoksiinipitoisuuksia.
tiedote (pdf)
Baxter

10.12.2010
Tärkeää turvallisuustietoa NPLATE®-valmisteesta (romiplostiimi) hoidettaessa ITP-potilaita, joilla on maksan vajaatoiminta.
tiedote (pdf)
valmisteyhteenveto (pdf)
Amgen Ab

3.12.2010
Tärkeää turvallisuustietoa ROACTEMRA®-valmisteesta (tosilitsumabi) ja anafylaksiasta.
tiedote (pdf)
Roche

1.12.2010
Leukaluun osteonekroosi AVASTIN®-hoitoa saavilla syöpäpotilailla, jotka ovat saaneet aikaisemmin tai saavat samanaikaisesti bisfosfonaatteja.
tiedote (pdf)
Roche

1.12.2010
Leukaluun osteonekroosi SUTENT®-hoitoa saavilla syöpäpotilailla, jotka ovat saaneet aikaisemmin tai saavat samanaikaisesti bisfosfonaatteja.
tiedote (pdf)
Pfizer

1.11.2010
AVANDIA®- ja AVANDAMET®-valmisteet (rosiglitatsoni) vedetään pois apteekeista
tiedote lääkäreille (pdf)
tiedote apteekeille (pdf)
GlaxoSmithKline Oy

18.10.2010
Tiedote EBIXA® -oraaliliuoksen (memantiinihydrokloridi) annosteluvirheen aiheuttamasta yliannostuksesta
tiedote (pdf)
Lundbeck

6.10.2010
TISSEEL DUO QUICK® -valmisteeseen liittyvä hengenvaarallinen ilma- tai kaasuembolian vaara
tiedote (pdf)
Baxter

6.10.2010
Tiedote mahdollisesta pitkäaikaiseen VFEND® -hoitoon liittyvästä levyepiteelikarsinooman riskistä
tiedote (pdf)
Pfizer

5.10.2010
Uutta turvallisuustietoa ELLAONE® -valmisteelle (ulipristaaliasetaatti) altistuneista raskauksista sekä tiedote raskausrekisterin perustamisesta
tiedote (pdf)
Leiras

5.10.2010
PEGINTRO® -valmisteen (peginterferoni alfa-2b) saatavuusongelma
tiedote lääkäreille (pdf)
tiedote apteekeille (pdf)
MSD

1.10.2010
Rosiglitatsonia sisältävien valmisteiden (AVANDIA®, AVANDAMET® ja AVAGLIM®) kaupanpidon keskeyttäminen EU:n alueella
tiedote lääkäreille (pdf)
tiedote apteekeille (pdf)
GlaxoSmithKline Oy

30.9.2010
CEREZYME® -valmisteen (imigluseraasi) saatavuudesta ja hoitosuosituksista uutta tietoa
tiedote (pdf)
Genzyme Europe Bv

30.9.2010
RELISTOR® -injektiohoitoon liittyvää uutta turvallisuustietoa
tiedote (pdf)
Pfizer

1.9.2010
Tiedote aivojen poikkeavista magneettikuvalöydöksistä ja liikehäiriöistä SABRILEX® (vigabatriini) -hoitoa saaneilla potilailla
tiedote (pdf)
sanofi-aventis Oy

16.8.2010
Tiedote annostusvirheiden vaarasta XYREM® (natriumoksibaatti) -lääkevalmisteen käytön yhteydessä
tiedote (pdf)
UCB Pharma Oy Finland

9.8.2010
Tiedote ketoprofeenivalmisteiden riskien minimoimiseksi
tiedote (pdf)
sanofi-aventis Oy, Orion Pharma ja Antula Healthcare AB

6.8.2010
Turvallisuustietoa – EVICEL®-liuokset kudosliimaa varten (ihmisille) – annosteluun liittyy ilma- tai kaasuembolian vaara
tiedote suomeksi (pdf)
ruotsiksi (pdf)
valmisteyhteenveto (pdf)
Omrix, Ethicon

26.7.2010
Turvallisuustietoa Invirase® (sakinaviiri) -valmisteeseen liitetystä sydämen rytmihäiriöriskistä
tiedote (pdf)
Roche

12.7.2010
Cerezyme®-valmisteen (imigluseraasi) saatavuuden palaaminen normaaliksi viivästyy
tiedote (pdf)
Genzyme Europe Bv

12.7.2010
Fabrazyme®-valmisteen (agalsidaasibeeta) – Uutta tietoa saatavuudesta ja hoitosuorituksista
tiedote (pdf)
Genzyme Europe Bv

12.7.2010
Keppra®-100mg/ml oraaliuos 300 ml – muutos mittaruiskussa
tiedote (pdf)
UCB Pharma Oy Finland

2.6.2010
Risperdal® Consta® (risperidoni) injektiokuiva-aine ja liuotin, depotsuspensiota varten
tiedote (pdf)
Janssen-Cilag

18.5.2010
Vorikonatsolin maksahaittatapahtumat
tiedote (pdf)
Pfizer Oy

3.5.2010
Turvallisuustietoa Avastin® (bevasitsumabi) -valmisteen aiheuttamista yliherkkyysreaktioista ja infuusioon liittyvistä reaktoista
tiedote (pdf)
Roche

29.4.2010
Turvallisuustiedote Exelon®-depotlaastarien epäasianmukaisesta käytöstä ja lääkitysvirheistä
tiedote (pdf)
valmisteyhteenveto (pdf)
pakkausseloste (pdf)
Novartis

29.4.2010
Fabrazyme®-valmisteen (agalsidaasibeta) saatavuuden palaaminen normaaliksi viivästyy, hoitosuosituksia uudistettu
tiedote (pdf)
Genzyme Europe Bv

29.4.2010
Cerezyme®-valmisteen (imigluseraasi) saatavuuden palaaminen normaaliksi viivästyy
tiedote (pdf)
Genzyme Europe Bv

16.4.2010
Palifermiinin (Kepivance) käyttöaihetta rajattu potilaille, jotka saavat sekä sädehoitoa että kemoterapiaa esihoitona ennen autologista kantasolujen siirtoa
tiedote (pdf)
Biovitrum Ab

16.4.2010
Perfalgan 10 mg/ml -infuusioneste, liuos – Vakavia yliannostustapauksia raportoitu vastasyntyneillä ja lapsilla
tiedote (pdf)
Bristol-Myers Squibb Oy

16.4.2010
Tsanamiviirin suonensisäinen lääkemuoto (IV Zanamivir) saatavana määräaikaisella erityisluvalla vaikean influenssan hoitoon
tiedote (pdf)
GlaxoSmithKline Oy

12.4.2010
Turvallisuustietoa metotreksaatin annostelusta
tiedote (pdf)
Pfizer Oy

12.4.2010
Vectibix (panitumumabi) – Lääketurvatiedote vakavista yliherkkyysreaktioista, mukaan lukien anafylaksia ja angioedeema
tiedote (pdf)
valmisteyhteenveto (pdf)
pakkausseloste (pdf)
Amgen Ab

15.3.2010
Muutoksia Keppra 100 mg/ml -oraaliliuospakkauksiin
tiedote (pdf)
valmisteyhteenveto (pdf)
UCB Pharma Oy Finland

15.3.2010
Päivitetyt turvallisuustiedot liittyen Aclasta-valmisteen (tsoledronihappo, 5 mg infuusioneste, liuos) käytön yhteydessä raportoituun munuaisen toiminnan heikkenemiseen ja munuaisten vajaatoimintaan
tiedote (pdf)
valmisteyhteenveto (pdf)
Novartis

1.3.2010
Rapamune (sirolimuusi) – Tiedote immunologisen menetelmän muutoksista ja niiden vaikutuksista terapeuttiseen lääkeseurantaan
tiedote (pdf)
Pfizer Oy

1.3.2010
Ecalta-injektiopullot – uusi lääkemuoto

tiedote (pdf)
Pfizer Oy

23.2.2010
Imigluseraasia sisältävän Cerezyme®-valmisteen toimitukset viivästyvät edelleen
tiedote (pdf)
Genzyme Europe B.V.

23.2.2010
Agalsidaasia sisältävän Fabrazyme®‐valmisteen toimitukset viivästyvät edelleen
tiedote (pdf)
Genzyme Europe B.V.

19.2.2010
Päivitettyä tietoa natalitsumabin (TYSABRI) yhteydestä progressiiviseen multifokaaliseen leukoenkefalopatiaan (PML)
tiedote (pdf)
Biogen Idec

12.2.2010
Konakion 10 mg -purutablettien kaupassapito päättynyt; Konakion Novum 10 mg/ml -injektionesteen annostelu suun kautta
tiedote (pdf)
Roche Oy

8.2.2010
Protopic-voiteen turvallisuuteen liittyvä muistutus ja ylläpitohoidon seurantaa koskevat suositukset
tiedote (pdf)
Astellas Pharma

27.1.2010
Tiedote terveydenhuollon ammattihenkilöille sibutramiinia sisältävien valmisteiden (Reductil 10 mg ja 15 mg kapseli, kova) myyntilupien keskeyttämisestä SCOUT-tutkimuksessa todetun kardiovaskulaaririskin lisääntymisen vuoksi.
tiedote (pdf)
på svenska (pdf)
Abbott Oy

sivun alkuun