Takaisin edelliselle sivulle

Yliproviisorin / ylitarkastajan virka

Yliproviisorin / ylitarkastajan virka

27.12.2007

Yliproviisorin / ylitarkastajan virka

Valvontaosastossa on tullut haettavaksi:

yliproviisorin/ ylitarkastajan virka

(lupa- ja tarkastusyksikkö)

Viran tehtäviin kuuluvat lääketehtaiden toimiluvat, tarkastus- ja valvontatehtävät. Kokemuksensa perusteella viranhaltija voi osallistua myös muiden lääkealan toimijoiden valvontaan.

Hakijalta edellytetään

  • proviisorin tutkintoa tai muuta soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa
  • vähintään viiden vuoden työkokemusta lääkealalta.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää lisäksi:

  • kokemusta lääkkeiden tuotanto- tai laadunvarmistustoiminnoista
  • GMP-vaatimusten hallintaa
  • kykyä itsenäiseen ja kansainväliseen työskentelyyn sekä matkustusvalmiutta
  • hyvää yhteistyökykyä ja halukkuutta toimintojen aktiiviseen kehittämiseen.        

Tietotekninen osaaminen katsotaan hakijalle eduksi.

Lisätieto virasta antaa osastopäällikkö, professori Jussi Holmalahti p. (09) 4733 4221 ja yksikön päällikkö Eija Pelkonen, p. (09) 4733 4210.

Tehtävän palkkaus määräytyy vaativuusluokan 10 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 3394,66 euroa/kk. Lisäksi virassa maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 40% tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Hakemukset, joita ei palauteta, pyydetään toimittamaan Lääkelaitoksen kirjaamoon 28.1.2008 klo 16.15 mennessä osoitteella Mannerheimintie 103b, PL 55, 00301 Helsinki tai kirjaamo@laakelaitos.fi.

 

Jaa tämä sivu