Takaisin edelliselle sivulle

Yliproviisorin virka (hakuaika päättyy 15.1.2007)

Yliproviisorin virka (hakuaika päättyy 15.1.2007)

28.12.2006

Yliproviisorin virka (hakuaika päättyy 15.1.2007)

Lääkelaitos edistää väestön terveyttä ja turvallisuutta valvomalla lääkkeitä, terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita sekä verivalmisteita.

Lääkelaitoksen Valvontaosasto vastaa lääketeollisuuden, -tukkukaupan ja apteekkien luvista, toiminnan ohjauksesta ja tarkastuksista. Valvontaosastolle kuuluvat myös kliinisten lääketutkimusten valvonta ja laaduntarkastuksen laboratoriotoiminta.

Valvontaosaston lupa- ja tarkastusyksikössä on tullut haettavaksi:

Yliproviisorin virka

Yliproviisorin tehtäviin kuuluvat lääketehtaiden toimiluvat, tarkastus- ja valvontatehtävät. Yliproviisori osallistuu lisäksi sairaala-apteekkien, lääkekeskusten sekä terveydenhuollon yksiköiden lääkehuollon valvontaan.

Hakijalta edellytetään

-        
proviisorin tutkintoa

-        
vähintään viiden vuoden työkokemusta lääkealalta.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää lisäksi:

-         kokemusta lääkkeiden tuotanto- tai laadunvarmistustoiminnoista;

-         GMP-vaatimusten hallintaa;

-         kykyä itsenäiseen ja kansainväliseen työskentelyyn sekä matkustusvalmiutta;

-         hyvää yhteistyökykyä ja halukkuutta toimintojen aktiiviseen kehittämiseen.

-         tietotekninen osaaminen katsotaan hakijalle eduksi.

Käytännön kokemus sairaala-apteekin toiminnasta katsotaan eduksi.

Lisätietoja yliproviisorin virasta antaa osastopäällikkö, professori Jussi Holmalahti puh. (09) 47334 221 ja  yksikön päällikkö Eija Pelkonen, puh. (09) 47334 210.

Yliproviisorin virka on sijoitettu vaativuusluokkaan 10, jossa tehtäväkohtainen palkanosa on 3279,86 euroa/kk. Virassa maksetaan lisäksi henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuva palkanosa, joka on enintään 40 % vaativuuden mukaisesta palkasta ja jonka osalta on menossa vuoteen 2009 ulottuva siirtymäkausi.

Hakemusten, joita ei palauteta, tulee olla Lääkelaitoksen kirjaamossa viimeistään maanantaina 15.1.2007 klo 16.15 (osoite: Mannerheimintie 103b, PL 55, 00301 Helsinki tai s-posti: kirjaamo@laakelaitos.fi).

Jaa tämä sivu