Sisältöjulkaisija

null Yliproviisori/ylitarkastaja ja myyntilupakoordinaattori

Yliproviisori/ylitarkastaja ja myyntilupakoordinaattori

3.3.2006

Yliproviisori/ylitarkastaja ja myyntilupakoordinaattori

Lääkelaitoksessa ovat tulleet avoimeksi seuraavat virat:

1) Yliproviisorin / ylitarkastajan virka (lupa- ja tarkastusyksikkö)

Viran tehtäviin kuuluvat kotimaisten ja ulkomaisten lääkevalmistajien tarkastukset ja valvonta, lupamenettelyt sekä muut soveltuvat valvontatehtävät.

Hakijalta edellytetään

 • proviisorin tutkintoa tai muuta tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa
 • vähintään viiden vuoden työkokemusta lääkealalta.

Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää lisäksi:

 • kokemusta lääkkeiden tuotanto- tai laadunvarmistustoiminnoista;
 • GMP-vaatimusten hallintaa;
 • kykyä itsenäiseen ja kansainväliseen työskentelyyn sekä matkustusvalmiutta;
 • hyvää yhteistyökykyä ja halukkuutta toimintojen aktiiviseen kehittämiseen.
 • bioteknologinen ja tietotekninen osaaminen katsotaan hakijalle eduksi.

Virkanimike määräytyy henkilön koulutuksen perusteella.

Lisätietoja antavat yksikön päällikkö Eija Pelkonen, p. (09) 4733 4210 tai GSM 050 511 1756 ja ylitarkastaja Pirkko Puranen, p. (09) 4733 4347 tai GSM 050 3642744.

2) Myyntilupakoordinaattorin virka (myyntilupajaosto 4)

Viran tehtäviin kuuluu lääkevalmisteiden myyntilupa-, muutos- ja uudistamishakemusten käsittely osana myyntilupaprosesseja.

Tehtävien hoitaminen edellyttää:

 • soveltuvaa korkeakoulututkintoa mieluimmin farmasian alalta (farmaseutti);
 • halukkuutta osallistua prosessimaisesti organisoituun työskentelytapaan;
 • halukkuutta toimintojen, yhteistyön ja toimintatapojen kehittämiseen;
 • yhteistyökykyä ja valmiutta kansainväliseen toimintaan.
 • kokemus myyntilupa-asioista katsotaan eduksi.

Lisätietoja antavat tarvittaessa osastopäällikkö, professori Olavi Tokola, p. (09) 4733 4227 ja jaostopäällikkö Jussi Holmalahti, p. (09) 4733 4239.

Virkojen palkkauksesta sovitaan erikseen tehtävillä virkasopimuksilla.

Hakemukset, joita ei palauteta, pyydetään toimittamaan palkkatoivomuksineen viimeistään perjantaina 31.3.2006 osoitteella: Lääkelaitos, kirjaamo, Mannerheimintie 103 b, PL 55, 00301 Helsinki.