Takaisin edelliselle sivulle

Ylilääkärin, yliproviisorin ja lääketurvakoordinaattorin virat (hakuaika 8.6.2007 asti)

Ylilääkärin, yliproviisorin ja lääketurvakoordinaattorin virat (hakuaika 8.6.2007 asti)

18.5.2007

Ylilääkärin, yliproviisorin ja lääketurvakoordinaattorin virat (hakuaika 8.6.2007 asti)

Lääkelaitoksen lääketurvaosastossa on haettavana

 

ylilääkärin virka

Ylilääkärin tehtävänä on huolehtia oman vastuualueensa lääkkeiden turvallisuuden valvonnasta käyttäen hyväksi mm. haittavaikutusraportteja  ja turvallisuuskatsauksia sekä osallistua EU:n lääketurvatoiminnan yhteisiin tehtäviin.

Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää:

•monipuolista perehtyneisyyttä lääkehoitoon sekä alan tieteellistä jatkokoulutusta,

•kokemusta lääkkeiden turvallisuuden arvioinnista,

•valmiutta vaativiin tehtäviin EU:n lääkevalvontajärjestelmissä

•valmiutta osallistua prosessimaisesti organisoituun työskentelyyn yhteistyössä muiden kanssa

•matkustusvalmiutta

 

yliproviisorin virka

Yliproviisorin tehtävänä on vastata myyntiluvan haltijoiden lääketurvatoiminnan tarkastuksista ja osallistua muihin lääkkeiden jälkivalvonnan tehtäviin.

Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää:

•proviisorin tutkintoa

•kokemusta lääketurvatoiminnan tehtävistä

•valmiutta itsenäiseen toimintaan myös kansainvälisessä ympäristössä

 

lääketurvakoordinaattorin virka

Lääketurvakoordinaattorin tehtävänä on lääketurvasuunnitelmien ja turvallisuuskatsausten käsittelyn koordinointi ja muut lääketurvatoiminnan tehtävät

Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää:

•soveltuvaa, esim. farmaseutin tutkintoa

•kokemusta lääketurvatoiminnan tehtävistä

•hyvää yhteistyökykyä

 

Ylilääkärin virka on sijoitettu vaativuusluokkaan 12 (tehtäväkohtainen palkanosa on 4114,25 euroa), yliproviisorin virka vaativuusluokkaan 9 (tehtäväkohtainen palkanosa on 2928,70 euroa) ja lääketurvakoordinaattorin virka vaativuusluokkaan 7 (tehtäväkohtainen palkanosa 2334,74 euroa). Virassa maksetaan lisäksi henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuva palkanosa, joka on enintään 40 % vaativuuden mukaisesta palkasta ja jonka osalta on menossa vuoteen 2009 ulottuva siirtymäkausi.

Lisätietoja antaa tarvittaessa osastopäällikkö Erkki Palva, puhelin (09) 4733 4288 Hakemukset, joita ei palauteta, pyydetään toimittamaan viimeistään 8.6.2007 osoitteella Lääkelaitoksen kirjaamo, Mannerheimintie 103b, PL 55, 00301 Helsinki.

 

Jaa tämä sivu