Takaisin edelliselle sivulle

Ylijohtaja Wahlroos: Lääkelaitos harkitsee keinoja lääkkeiden saatavuusongelmien korjaamiseksi

Ylijohtaja Wahlroos: Lääkelaitos harkitsee keinoja lääkkeiden saatavuusongelmien korjaamiseksi

8.5.2003

Ylijohtaja Wahlroos: Lääkelaitos harkitsee keinoja lääkkeiden saatavuusongelmien korjaamiseksi

Vain noin 70 % kaikista myyntiluvallisista lääkevalmisteista on tuotu Suomessa kauppaan eli apteekkien myytäviksi. EU:n keskitetysti hyväksymien lääkevalmisteiden osalta saatavuus on Suomessa vieläkin heikompi: vain 38 % lääkevalmisteista on kaupan. Heikoin saatavuus (20 %) on niistä lääkevalmisteista, joissa Suomen Lääkelaitosta on käytetty EU:ssa ensimmäisenä myyntiluvan myöntäjänä pyrittäessä muiden jäsenvaltioiden markkinoille. 

Nämä epäkohdat tulivat esille Lääkelaitoksen ylijohtaja, prof. Hannes Wahlroosin puheenvuorossa 8.5.2003 Apteekkitavaratukkukauppiaat ry:n (ATY) vuosikokouksessa.

- Saatavuusongelmille on useita syitä, Wahlroos toteaa. - Suomen pienet lääkemarkkinat ja ongelmallisiksi koetut lääkekorvausjärjestelmän hintakysymykset ovat keskeisiä syitä. Toisaalta lääkkeiden kauppaan tuonnille ja kaupanpidolle ei ole riittäviä lakisääteisiä velvoitteita.

Wahlroos kertoi, että Lääkelaitos tehostaa lääkkeiden saatavuusongelman seurantaa ja harkitsee keinoja tilanteen korjaamiseksi. Kysymykseen voisivat tulla esimerkiksi Lääkelaitoksen verkkosivuilla julkaistavat luettelot niistä lääkeyhtiöistä ja lääkevalmisteista, joiden kohdalla esiintyy saatavuusongelmia.

Lääkäreiden täydennyskoulutukseen ja lääkemarkkinointiin saatavaselkeät pelisäännöt

Wahlroos korosti puheenvuorossaan myös sitä, että parhaillaan työskentelevissä sosiaali- ja terveysministeriön sekä Suomen Kuntaliiton työryhmissä pitäisi luoda selkeät pelisäännöt lääketeollisuuden järjestämään ja rahoittamaan lääkärien täydennyskoulutukseen. Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunion viime joulukuussa antamassa päätöksessä (Ks. www.oikeusasiamies.fi, eoak 1082/1999) mainitut johtopäätökset tulisi ottaa huomioon työryhmien valmistelussa. Selvyyttä kaipaavat muun muassa rajanveto erilaisten moitittavaksi katsottavien etuuksien ja lahjojen määrittelyssä sekä terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta- ja seuraamussäännökset.

Lisätietoja antaa tarvittaessa

ylijohtaja, professori Hannes Wahlroos,

puh. (09) 4734 4200 tai 050 500 3709.

 

Tiedottaja Katja Lindgren-Äimänen,

puh. (09) 4733 4209, 050 511 1657, 

katja.lindgren-aimanen@nam.fi. 

Jaa tämä sivu