Takaisin edelliselle sivulle

Ylijohtaja Hannes Wahlroos: Suomen huippuasiantuntemus nykyistä tehokkaammin EU:n lääkevalvonnan käyttöön

Ylijohtaja Hannes Wahlroos: Suomen huippuasiantuntemus nykyistä tehokkaammin EU:n lääkevalvonnan käyttöön

4.4.2003

Ylijohtaja Hannes Wahlroos: Suomen huippuasiantuntemus nykyistä tehokkaammin EU:n lääkevalvonnan käyttöön

Lääkelaitoksen ylijohtaja Hannes Wahlroos käsittelee Apteekkaripäivillä 4.4.2003 pitämässään puheessa Lääkelaitoksen ja kansallisen lääkevalvonnan roolia sosiaali- ja terveysministeriön julkistaman lääkepolitiikkaluonnoksen valossa.

Ylijohtaja Wahlroosin mukaan lääkepolitiikkaluonnoksessa esitetyt suuntaviivat ovat lääke- ja laiteturvallisuutta valvovan Lääkelaitoksen kannalta kannustavia ja haastavia  kannanottoja.

- EU:n lääke- ja laitevalvontaa pyritään muuttamaan ennen unionin suurta laajentumista. Muutokset vaikuttavat jäsenvaltioiden rooliin ja jatkossa vain asiantuntevimmat ja tehokkaimmat jäsenmaat saavat merkittäviä tehtäviä EU:n yhteisissä valvontakuvioissa. Suomen ja Lääkelaitoksen tulee määritellä konkreettiset vaikuttavuustavoitteensa, sillä tuskin minkään jäsenvaltion viranomaisella ehkä suurimpia lukuun ottamatta on asiantuntemusta ja voimavaroja olla vaikuttava kaikissa asioissa.

Wahlroos ehdottaakin, että Suomen lääkealan huippuosaaminen pitäisi saada nykyistä tehokkaammin EU:n lääkevalvonnan käyttöön, sillä lääkkeiden markkinoille pääsyä koskettavat vaikuttavimmat päätökset tehdään tänä päivänä jo EU:ssa.

- Tämä voisi tapahtua Lääkelaitoksen välityksellä asiantuntija- ja verkostoyhteistyönä sekä Lääkelaitoksen omia voimavaroja lisäämällä Lääkelaitoksen strategian mukaisilla toiminta-alueilla.

Lääkelaitos näkee kansanterveysnäkökulman edistämisen keskeiseksi myös kansallisella tasolla ja  tukee edelleen apteekkien kansanterveydellistä roolia terveydenhuollon osana.

- Lääkelaitos ei halua olla tukemassa apteekkien business-suuntautuneisuutta, lääkemarkkinointia eikä lääkemyynnin maksimointia.

- Uusien tarjolle tulevien lääkkeiden terapeuttinen arvo ja merkitys lääkehoitojen kirjossa samoin kuin vanhempien peruslääkkeiden merkityksen säilyminen ovat teemoja, joista vallitsee tiedon puutetta ja epäselvyyttä. Lääkelaitoksen yhteyteen perustetun ja toimintansa aloittavan lääkehoidon kehittämiskeskuksen  toimintamallin ohjaamisessa sosiaali- ja terveysministeriöllä on "tuhannen taalan paikka". Lääkelaitos on johdonmukaisesti esittänyt, että keskuksen voimavarat tulisi suunnata ensisijaisesti riippumattoman, kriittisen ja vertailevan lääkeinformaation tuottamiseen ja levittämiseen terveydenhuoltoon.

Ylijohtaja Wahlroos kiinnittää lisäksi huomiota lääkevalvonnallisiin aukkoihin sairaaloissa ja korostaa hyvän viranomaisyhteistyön merkitystä lääkevalvonnan normiohjauksen muututtua vuoden 2003 alussa.

- Lääkealan muuttuva ja kiristyvä kilpailutilanne sekä julkisuuskontrolli edellyttävät ohjaus- ja valvontajärjestelmältä asiantuntemusta, kokonaisnäkemystä ja tasapuolisuutta.

Ylijohtaja Hannes Wahlroosin puhe:

”Lääkelaitoksen muuttuva rooli”
 (pdf) 

Apteekkaripäivät 4.4.2003, Marina Congress Center, Helsinki.

Lisätietoja:

Hannes Wahlroos, ylijohtaja, puh. (09) 4733 4200,

hannes.wahlroos@nam.fi

 

Tiedottaja Katja Lindgren-Äimänen, puh. (09) 4733 4209,

faksi (09) 4733 4360, katja.lindgren-aimanen@nam.fi

 

 

 

Jaa tämä sivu