Sisältöjulkaisija

null Yleisohjeita toimeksiantajille kliinisten lääketutkimusten suorittamisesta ja ukrainalaisten tutkimukseen osallistujien hoidon jatkamisesta muissa EU-maissa julkaistu

Yleisohjeita toimeksiantajille kliinisten lääketutkimusten suorittamisesta ja ukrainalaisten tutkimukseen osallistujien hoidon jatkamisesta muissa EU-maissa julkaistu

7.4.2022

Kliinisten lääketutkimusten koordinointiryhmä (CLINICAL TRIALS COORDINATION GROUP (CTCG) on valmistellut ohjeita sponsoreille ukrainalaisten tutkimukseen osallistujien hoidon jatkamisesta: CTCG recommendation to sponsors on managing the impact of the war in Ukraine on clinical trials

Lisätietoja antaa

  • clinicaltrials@fimea.fi