Sisältöjulkaisija

null Yksityisten apteekkien tilinpäätösanalyysi vuodelta 2020 on julkaistu

Yksityisten apteekkien tilinpäätösanalyysi vuodelta 2020 on julkaistu

9.6.2022

Fimean laatima yksityisten apteekkien taloudellista tilannetta vuonna 2020 kuvaava ja talouden kehittymistä vuosina 2017–2019 vertaava tilinpäätösanalyysi on julkaistu. Tilinpäätösanalyysi perustuu apteekkien keväällä 2021 Fimealle ilmoittamiin tietoihin. Tilinpäätösanalyysissä ovat mukana ne yksityiset apteekit, jotka olivat toiminnassa koko tarkastelujakson ajan ja joilla oli täysi tilikausi vuosina 2017–2020.

Analyysin perusteella yksityisten apteekkien toiminta oli vuonna 2020 liiketaloudellisesti kannattavaa ja apteekit olivat pääsääntöisesti vakavaraisia siitäkin huolimatta, että yksityiset apteekit ovat keskenään hyvin erilaisia. Aineiston yksityisten apteekkien keskimääräinen arvonlisäveroton liikevaihto vuonna 2020 oli 4,2 miljoonaa euroa. Tämä oli kaksi prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Keskimääräinen liikevaihto on kasvanut koko tarkastelujaksolla muutaman prosentin vuosittain.

Liikevaihdon kasvusta huolimatta yksityisten apteekkien keskimääräiset liikevoitot ja myyntikatteet ovat laskeneet koko tarkastelujaksolla. Ilmiötä selittävät todennäköisesti kalliiden lääkkeiden myynnin osuuden kasvaminen ja myynnin kasvusta aiheutunut apteekkiveron kasvu, sillä myyntikatteet olivat parempia liikevaihdoltaan pienillä apteekeilla kuin suurilla apteekeilla. Selittävänä tekijänä voivat olla myös apteekkien yhteydessä toimivat osakeyhtiöt, joihin yleisten kauppatavaroiden lääkkeitä parempikatteisempi myynti siirretään liiketoiminnan kasvaessa.

Yksityisten apteekkien verkko- ja etäpalveluiden merkitys ja määrä kasvoi vuonna 2020. Verkkopalvelun liikevaihtoa ilmoittaneiden apteekkien määrä lähes kaksinkertaistui ja ilmoitettu yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 1,35 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Verkkopalveluiden keskimääräisestä liikevaihdosta 70 prosenttia oli lääkemyyntiä, mikä on 25 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Lääkemyynnin suhteellisen osuuden kasvua liikevaihdosta voi selittää asiakkaiden ostoskäyttäytymisessä tapahtuneet muutokset COVID-19 pandemian alettua alkuvuodesta 2020.

Lue lisää:

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 10/2022. Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2017–2020 (www.julkari.fi)

Lisätietoja antaa

  • Leena Reinikainen, kehittämisasiantuntija, p. 029 522 3520
  • Minttu Kokko, tutkija, 029 522 3544
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi