Sisältöjulkaisija

null Yhteistyöllä optimaaliseen elinsiirtotoimintaan

Yhteistyöllä optimaaliseen elinsiirtotoimintaan

4.2.2015

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama asiantuntijatyöryhmä on laatinut elinluovutusta ja elinsiirtoja koskevan kansallisen toimintasuunnitelman vuosille 2015-2018.

3.2.2015 julkaistun kansallisen toimintasuunnitelman tavoitteena on, että kaikki elinsiirron tarvitsevat saavat elinsiirteen oikea-aikaisesti ja yhdenvertaisesti. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää, että jokainen mahdollinen elinluovuttaja tunnistetaan, omaisten kohtaamiseen kiinnitetään erityistä huomiota ja että elinluovuttajan tunnistamiseen ja hoitoon liittyvä osaaminen ja resurssit ovat riittävät. Tämän ohella munuaissiirtojen kokonaismäärää pyritään kasvattamaan lisäämällä elävältä luovuttajalta tehtäviä munuaissiirtoja.

Toimintasuunnitelmassa kiinnitetään erityistä huomiota elinluovutustoiminnan organisoitumiseen mukaan lukien sairaaloiden elinluovutustyöryhmien nimeäminen ja tehtävät, toiminnan raportointiin ja laadunvarmistukseen sekä henkilöstön koulutukseen.

Elinluovutussairaaloiden ja elinsiirtokeskuksen ohjaus ja valvonta kuuluvat elinsiirteiden laatu-, turvallisuus- ja jäljitettävyysvaatimusten osalta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle (Fimea). Fimea seuraa aktiivisesti elinluovutus- ja elinsiirtotoimintaa sekä ylläpitää listaa elinluovutussairaaloista ja elinsiirtokeskuksesta. Lisäksi Fimea koordinoi toiminnassa havaittujen vakavien vaaratilanteiden ja vakavien haittavaikutusten käsittelyä. Fimea tarkastaa elinluovutussairaalat ja elinsiirtokeskuksen säännöllisesti.

Fimea on osallistunut elinluovutus- ja elinsiirtotoiminnan kehittämisen asiantuntijatyöryhmään ja kansallinen toimintasuunnitelman laatimiseen, joka osaltaan täydentää laatua ja turvallisuutta koskevia säädöksiä. Vastaisuudessa Fimean elinluovutus- ja elinsiirtotoimintaa koskevilla tarkastuksilla tullaan seuraamaan myös toimintasuunnitelman toteutumista elinluovutussairaaloissa ja elinsiirtokeskuksessa.

Elinluovutusta ja elinsiirtoja koskeva kansallinen toimintasuunnitelma (pdf)

Lisätietoja:

Pirkko Puranen, ylitarkastaja, p. 029 522 3244

Anne Tammiruusu, ylitarkastaja, p. 029 522 3249

Eeva Leinonen, yksikön päällikkö, p. 029 522 3220

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi