Sisältöjulkaisija

null Vuoden 2014 kliinisten lääketutkimusten tilasto on valmistunut

Vuoden 2014 kliinisten lääketutkimusten tilasto on valmistunut

20.2.2015

Tilastosta ilmenee, että Fimealle ilmoitettujen kliinisten lääketutkimusten määrä on laskenut useana vuotena. Vuonna 2014 tehtiin 128 ilmoitusta. Tämä on toisaalta mahdollistanut sen, että käsittelyaikojen mediaani on lyhentynyt 22 vuorokauteen.

Fimeasta on lähetetty aiempaa enemmän lisäselvityspyyntöjä tutkittavan suostumusasiakirjojen korjaamiseksi. Lisäselvityspyynnöistä 21 koski tutkittavan suostumuksen peruuttamiseen liittyviä puutteita. Aiempina vuosina (2011–2013) puutteelliseen suostumusasiakirjaan liittyviä lisäselvityspyyntöjä on lähetetty toimeksiantajille vain 7–11 kappaletta vuodessa.

Vuonna 2014 Fimea tehosti selvityspyyntöjen lähettämistä, koska oli syytä olettaa, että tutkimuksen peruuntumista tai päättymistä ei ilmoitettu Fimeaan asianmukaisesti. Saatujen vastausten seurauksena aiemmin ilmoittamatta jääneet tutkimusten peruuntumiset on kirjattu Fimean tietokantaan vuonna 2014, mikä selittää peruuntuneiden tutkimusten määrän kasvun vuonna 2014.

Lue lisää:

Kliinisten lääketutkimusten tilasto 2014 (pdf)

Lisätietoja:

Esko Nuotto, yksikön päällikkö, p. 029 522 3350

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.