Sisältöjulkaisija

null Vuoden 2014 alusta suomalaiset apteekit toimittavat lääkkeitä eurooppalaisella lääkemääräyksellä

Vuoden 2014 alusta suomalaiset apteekit toimittavat lääkkeitä eurooppalaisella lääkemääräyksellä

20.12.2013

Vuoden 2014 alusta suomalaiset apteekit toimittavat lääkkeitä eurooppalaisella lääkemääräyksellä

Vuoden 2014 alusta toisessa EU- tai ETA-maassa tai Sveitsissä kirjoitetulla eurooppalaisella lääkemääräyksellä voidaan ostaa lääkkeitä Suomen apteekeista. Suomessa kirjoitetulla lääkemääräyksellä voi vastaavasti ostaa lääkkeitä myös muiden EU- ja ETA-maiden apteekeista. Potilaan tulee itse pyytää eurooppalaista lääkemääräystä lääkäriltään.

Vuodenvaihteen jälkeen apteekkeja velvoitetaan toimittamaan eurooppalaiset lääkemääräykset, jos lääkemääräyksessä tarkoitetulla lääkevalmisteella on myyntilupa siinä jäsenmaassa, jossa se aiotaan hankkia.

Apteekki voi kieltäytyä myymästä lääkettä ostajalle, jos on perusteltua syytä epäillä lääkemääräyksen aitoutta, lääketieteellistä asianmukaisuutta tai sisältöä tai jos lääkemääräys on epäselvä tai puutteellinen. Jotta lääkkeen määrääjään voidaan tällaisissa tilanteissa olla yhteydessä, eurooppalaisessa lääkemääräyksessä täytyy olla reseptin määrääjän yhteystiedot. Reseptin voimassaoloaika määräytyy sen kirjoitusmaan lainsäädännön mukaan. Esimerkiksi Suomessa resepti on voimassa vuoden.

Kelan ylläpitämän rajat ylittävän terveydenhuollon kansallisen yhteyspisteen toiminta käynnistyy myös vuoden alusta. Yhteyspiste jakaa tietoa paitsi Suomen terveydenhuoltojärjestelmästä myös ulkomaisista terveyspalveluista ja niiden käyttämisestä sekä ulkomailla aiheutuneiden hoitokustannusten korvaamisesta. Yhteyspisteen tarkoituksena on palvella myös apteekkeja ja niiden farmaseuttista henkilökuntaa lääkemääräysten vastavuoroisen tunnustamisen helpottamiseksi.

Laki lääkelain muuttamisesta on vahvistettu 13.12.2013 ja se tulee voimaan 1.1.2014. Fimea antaa uuden määräyksen lääkkeiden toimittamisesta eurooppalaisen lääkemääräyksen perusteella tammikuussa 2014.

Lue lisää:

STM:n tiedote 12.12.2013

Vahvistettu laki lääkelain muuttamisesta (HE 155/2013)

Fimean verkkouutinen 13.11.2013

Kela: Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste

Lisätietoja:

Anna von Bonsdorff-Nikander, yliproviisori, p. 029 522 3341

Eeva Leinonen, yksikön päällikkö, p. 029 5223 3220

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.