Takaisin edelliselle sivulle

Vinyylikäsineiden säilöntäaineet voivat aiheuttaa allergiaa

Vinyylikäsineiden säilöntäaineet voivat aiheuttaa allergiaa

18.12.2007

Vinyylikäsineiden säilöntäaineet voivat aiheuttaa allergiaa

Lääkelaitos käynnisti yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa vuonna 2006 tutkimuksen markkinoilla olevien, terveydenhuollossa käytettävien kertakäyttöisten vinyylikäsineiden bentsisotiatsolinonipitoisuudesta (1). Puuterittomien vinyylikäsineiden valmistuksessa bentsisotiatsolinonia käytetään limantorjunta-aineena, ja sitä on itse käsineessä hyvin pieniä määriä, korkeimmillaan n. 30 ppm (miljoonasosaa). Bentsisotiatsolinonia käytetään teollisuudessa runsaasti mm. maalien ja lastuamisnesteiden säilöntäaineena. Sitä ei saa käyttää kosmetiikassa tai henkilökohtaisen hygienian tuotteissa.

Työterveyslaitoksessa havaittiin vuonna 2004 ensimmäisen kerran, että hoitoalalla työskentelevä henkilö oli herkistynyt puuterittoman vinyylikäsineen (PVC, polyvinyylikloridi) sisältämälle bentsisotiatsolinoni-säilöntäaineelle (BIT) (2). Tämän jälkeen Työterveyslaitoksessa ja Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa on havaittu terveydenhuoltoalan ammateissa (erityisesti hammashoidossa) toimivilla ainakin 10 samanlaista ammattitautitapausta (1). Kyseessä on viivästynyt kosketusallergia, joka ilmenee pelkästään ihottumana. Allergiaan ei liity hengitystieoireita eikä se ole koskaan hengenvaarallinen. Allergia todetaan epikutaani- eli lapputestillä. Itse vinyylikäsine ei ole aina epikutaanitestissä positiivinen.

Työterveyslaitos analysoi tutkimuksessa 31:n eri vinyylikäsinemerkin käsineet. Otos kattoi n. 90 % Suomessa markkinoilla olevista käsinemerkeistä. Tutkimus perustui vain yhden käsine-erän analyysiin, joten pitoisuudet eivät ole välttämättä samoja saman käsinemerkin muissa erissä. Bentsisotiatsolinonia löytyi n. 30 % tutkituista käsineistä. Kaikki bentsisotiatsolinonia sisältävät käsineet olivat puuterittomia, mikä sopi valmistajilta saatuun tietoon, että puuterillisten vinyylikäsineiden valmistuksessa tätä säilöntäainetta ei tarvita. Tutkimuksessa analysoitiin myös useita puuterittomia vinyylikäsineitä, joissa ei ainakaan tämän yksittäisen analyysin perusteella ole bentsisotiatsolinonia. Tarkat tulokset on julkaistu englanninkielisessä tieteellisessä artikkelissa (1).

Mitä käsineitä bentsisotiatsolinoniallerginen voi käyttää?

Puuterilliset kertakäyttöiset vinyylikäsineet (PVC, polyvinyylikloridi) ovat turvallisia.

Useat bentsisotiatsolinoniallergiset potilaat ovat voineet käyttää nitriilikumisia kertakäyttöisiä tutkimuskäsineitä ilman ongelmia. Näitä käsineitä on analysoitu kaksi kertaa Työterveyslaitoksessa, eikä bentsisotiatsolinonia ole havaittu, tai määrä on ollut niin pieni (1.6 ppm), ettei se todennäköisesti aiheuta allergiaoireita (1).

Luonnonkumikäsineet (lateksi) saattavat sisältää bentsisotiatsolinonia ja ne voivat mahdollisesti aiheuttaa oireita. Työterveyslaitoksessa analysoitiin yhdet luonnonkumikäsineet, ja ne sisälsivät 6.8 ppm bentsisotiatsolinonia. Näitä käsineitä käyttänyt potilas sai käsineen käytön aikana oireita, jotka ovat saattaneet johtua kosketusallergiasta (1).Lääkelaitoksen ja Työterveyslaitoksen markkinaselvityksen mukaan seuraavat puuterittomat kertakäyttöiset vinyylikäsineet eivät sisältäneet bentsisotiatsolinonia (tutkittiin vain 1 käsine-erä):

Tuotemerkki

Sensisafe, powder-free

Famoflex 91, powder-free

Famomed 99, powder-free

Sempercare vinyl, powder-free

Sempercare SynStretch, powder-free

Saila, powder-free

Kielo, powder-free

Synsation PF vinyl, powder-free

Evercare, powder-free

Evercare Soft, powder and phthalate free

Lisätietoja:

Kristiina Aalto-Korte, LT, ammatti-ihotautien erikoislääkäri, p. 030 474 2292

kristiina.aalto-korte@ttl.fi

Hely Reinikka-Railo, ylitarkastaja, p. (09) 4733 4245

etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi

Lähteet

1. Aalto-Korte K, Ackermann L, Henriks-Eckerman M-L, Välimaa J, Reinikka-Railo H, Leppänen E, Jolanki R. 1,2-Benzisothiazolin-3-one in disposable polyvinyl chloride gloves for medical use. Contact Dermatitis 2007;57:365–370.

2. Aalto-Korte K, Alanko K, Henriks-Eckerman M-L, Jolanki R. Antimicrobial allergy from vinyl gloves. Arch of Dermat 2006;142:1326–1330.

 

Jaa tämä sivu