Sisältöjulkaisija

null Veripalvelusektorille hyviä toimintatapoja koskevat ohjeistot

Veripalvelusektorille hyviä toimintatapoja koskevat ohjeistot

15.3.2017

Veripalvelusektorilla on annettu muutosdirektiivi: ”KOMISSION DIREKTIIVI (EU) 2016/1214, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2016, direktiivin 2005/62/EY muuttamisesta veripalvelulaitosten laatujärjestelmää koskevien standardien ja spesifikaatioiden osalta”.

Kyseisen muutosdirektiivin mukaan veripalvelulaitosten ja verikeskusten tulee jatkossa noudattaa hyviä toimintatapoja koskevia ohjeistoja (Good Practice Guidelines). Nämä ohjeistot ovat saatavana EDQM:n verkkosivuilta.

Jäsenvaltioiden on saatettava tämä muutosdirektiivi kansallisesti voimaan viimeistään 15.2.2018. Suomessa tämä tullaan toteuttamaan Fimean määräyksellä.

Lisätietoja antaa

  • Anu Puomila, ylitarkastaja, p. 029 522 3242
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.