Sisältöjulkaisija

null Velvoitteen määrän saa alittaa vasta, kun alituslupa on myönnetty: Tuleeko kaikissa tilanteissa laittaa myyntikielto, kunnes alituslupa on saatu?

Velvoitteen määrän saa alittaa vasta, kun alituslupa on myönnetty: Tuleeko kaikissa tilanteissa laittaa myyntikielto, kunnes alituslupa on saatu?

Velvoitevarastointilaki edellyttää lupaviranomaisen myöntämää alituslupaa ennen kuin velvoite alitetaan. Fimean näkemyksen mukaan olennaista ei ole alituslupien käsittelyyn kuluva aika, vaan se, miten yhtiö on pyrkinyt järjestämään toimintansa niin, etteivät lakisääteiset velvoitevarastot alitu.
 

23.3.2021