Sisältöjulkaisija

null Velvoitevarastoinnin piiriin kuuluvien lääkevalmisteiden luettelo on päivitetty

Velvoitevarastoinnin piiriin kuuluvien lääkevalmisteiden luettelo on päivitetty

29.9.2014

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vahvistanut 25.8.2014 päivitetyn luettelon velvoitevarastoinnin piiriin kuuluvista lääkevalmisteista.

Luettelo on laadittu lääkkeiden velvoitevarastointia säätelevän lain (979/2008) sekä valtioneuvoston asetuksen (1114/2008) perusteella. Luettelon laatimisessa on otettu myös huomioon 15.6.2012 annettu ja 1.7.2012 voimaan tullut laki lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun lain 4§:n muuttamisesta (294/2012) sekä 14.6.2012 annettu ja 1.7.2012 voimaan tullut asetus lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta (308/2012).

Luettelo koostuu valtioneuvoston asetuksessa vahvistettuja lääkeaineita sisältävistä lääkevalmisteista, joissa kyseiset lääkeaineet ovat lääkinnälliseltä merkitykseltään keskeisiä. Velvoitevarastoinnin piiriin kuuluvat myös näiden lääkevalmisteiden valmistuksessa käytettävät apu- ja lisäaineet sekä pakkausmateriaalit, mikäli velvoitevarastointivelvollinen varastoi lääkevalmisteen sijasta lääkeainetta. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus voi lisäksi päättää lääkeaineittain ja lääkevalmisteittain, että varastointivelvoite ei koske kaikkia lääkemuotoja.

Luettelossa on yhteensä 1434 lääkevalmistetta. Edellinen luettelo velvoitevarastoinnin piiriin kuuluvista lääkevalmisteista oli vahvistettu 4.9.2013. Tässä päivityksessä luetteloon on lisätty 77 lääkevalmistetta, jotka ovat saaneet myyntiluvan edellisen päivityksen jälkeen. Luettelosta on poistunut 146 lääkevalmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia. Nämä lääkevalmisteet on koottu erilliseen luetteloon.

Nyt päivitetty velvoitevarastoitavien lääkevalmisteiden luettelo tulee voimaan 1.1.2015 ja on voimassa kalenterivuoden ajan. Varastointivelvollisten (lääketehtaat, lääkevalmisteiden maahantuojat, terveydenhuollon toimintayksiköt sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) tulee ilmoittaa eri lääkevalmisteita koskevat varastointivelvoitteensa määrät 31.12.2014 mennessä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeaan.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea päivittää velvoitevarastoitavien lääkevalmisteiden luettelon seuraavan kerran vuoden kuluttua.

Lue lisää:

Velvoitevarastointi

Velvoitevarastointiluettelo

Lisätietoja:

Mika Kastarinen, ylilääkäri, p. 029 5223 349

Outi Kolju, tutkijakoordinaattori p. 029 5223 361

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi