Sisältöjulkaisija

null Velvoitevarastoinnin piiriin kuuluvien lääkevalmisteiden luettelo on päivitetty

Velvoitevarastoinnin piiriin kuuluvien lääkevalmisteiden luettelo on päivitetty

12.8.2016

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vahvistanut 1.7.2016 päivitetyn luettelon velvoitevarastoinnin piiriin kuuluvista lääkevalmisteista.

Luettelo on laadittu lääkkeiden velvoitevarastointia säätelevän lain (979/2008) sekä valtioneuvoston asetuksen (1114/2008) perusteella.  Luettelon laatimisessa on otettu myös huomioon 15.6.2012 annettu ja 1.7.2012 voimaan tullut laki lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun lain 4§:n muuttamisesta (294/2012) sekä 14.6.2012 annettu ja 1.7.2012 voimaan tullut asetus lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta (308/2012). Luettelo koostuu valtioneuvoston asetuksessa vahvistettuja lääkeaineita sisältävistä lääkevalmisteista, joissa kyseiset lääkeaineet ovat lääkinnälliseltä merkitykseltään keskeisiä. Velvoitevarastoinnin piiriin kuuluvat myös näiden lääkevalmisteiden valmistuksessa käytettävät apu- ja lisäaineet sekä pakkausmateriaalit, mikäli velvoitevarastointivelvollinen varastoi lääkevalmisteen sijasta lääkeainetta. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus voi lisäksi päättää lääkeaineittain ja lääkevalmisteittain, että varastointivelvoite ei koske kaikkia lääkemuotoja.

Luettelossa on yhteensä 1391 lääkevalmistetta. Edellinen luettelo velvoitevarastoinnin piiriin kuuluvista lääkevalmisteista oli vahvistettu 19.5.2015. Tässä päivityksessä luetteloon on lisätty 104 lääkevalmistetta, jotka ovat saaneet myyntiluvan edellisen päivityksen jälkeen. Luettelosta on poistunut 106 lääkevalmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia. Nämä lääkevalmisteet on koottu erilliseen luetteloon.

Nyt päivitetty velvoitevarastoitavien lääkevalmisteiden luettelo tulee voimaan 1.1.2017 ja on voimassa kalenterivuoden ajan. Varastointivelvollisten (lääketehtaat, lääkevalmisteiden maahantuojat, terveydenhuollon toimintayksiköt sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) tulee ilmoittaa eri lääkevalmisteita koskevat varastointivelvoitteensa määrät 31.12.2016 mennessä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeaan.

Velvoitevarastoitavien lääkevalmisteiden luettelo päivitetään seuraavan kerran Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean toimesta vuoden kuluttua.

Lue lisää:

Velvoitevarastointi

Velvoitevarastointiluettelo

Lisätietoja antaa

  • Kastarinen Mika, ylilääkäri, p. 029 522 3349
  • Kolju Outi, myyntilupakoordinaattori p. 029 522 3361
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi