Sisältöjulkaisija

null Vastaa kyselyyn – moniammatillisten toimintamallien käytännöt iäkkäiden lääkehoidon järkeistämiseksi

Vastaa kyselyyn – moniammatillisten toimintamallien käytännöt iäkkäiden lääkehoidon järkeistämiseksi

30.3.2015

Fimea toteuttaa kyselytutkimuksen ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämisen käytännöistä.

Tutkimus on osa Lääkehoidon moniammatillinen arviointi -hanketta (ILMA), jonka tavoitteena on kehittää ja selkiyttää moniammatillisia toimintamalleja Suomessa sekä tukea niiden paikallista juurtumista.

Kyselytutkimuksen tavoitteena on kerätä tietoa suomalaisista moniammatillisista käytännöistä ikääntyneiden lääkehoitojen järkeistämiseksi. Fimea on kiinnostunut saamaan tietoa kaikista eri toteutusvaiheissa olevista käytännöistä.

Tutkimustuloksia käytetään apuna laadittaessa kansallisia ohjeita moniammatillisesti tehtävästä lääkehoidon järkeistämisestä. Tulokset julkaistaan myöhemmin tieteellisenä raporttina.

Fimea toteuttaa tutkimuksen yhteistyössä Helsingin yliopiston kliinisen farmasian ryhmän kanssa.

Kyselyyn vastaaminen

Kyselyyn vastaamiseen kuluu aikaa noin 30 minuuttia. Jokaisesta erillisestä käytännöstä tai ideasta tulee täyttää oma lomake.

Vastaa kyselyyn 30.4.2015 mennessä

Kyselyssä pyydetään vastaajan yhteystietoja. Yhteystietoja käytetään tarvittaessa lisäkysymysten esittämiseen.

Kaikki vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Tutkimuksen raportista ei voida tunnistaa yksittäisten osallistujien tietoja.

Lue lisää:

Tutkimus iäkkäiden lääkehoidon moniammatillisesta arvioinnista alkaa (30.1.2015)

Lisätietoja:

Antti Mäntylä, kehittämispäällikkö, (ILMA-hankkeeseen liittyvät kysymykset)

Fimea, p. 029 522 3519, etunimi.sukunimi@fimea.fiAnnika Sjöblom, tutkija, (Kyselyyn liittyvät kysymykset)

Helsingin yliopisto, etunimi.sukunimi@helsinki.fi