Sisältöjulkaisija

null Varo laittomia lääkeaineita sisältäviä ravintolisiä

Varo laittomia lääkeaineita sisältäviä ravintolisiä

13.2.2013

Varo laittomia lääkeaineita sisältäviä ravintolisiä

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Tullilaboratorio ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea muistuttavat, että kuluttajien tulee olla erityisen varovaisia tilatessaan ravintolisiä ulkomaisista verkkokaupoista. Tullilaboratorio löysi vuonna 2012 useita kiellettyä lääkeainetta sisältäviä laihdutuskapseleita ja -kahvijauheita omaan käyttöön tilattujen lääkkeiden tuontivalvonnassa.

Vuonna 2011 Tullilaboratorio löysi tuonnin elintarvikevalvonnassa viisi sibutramiinia sisältänyttä valmistetta, joiden pääsy markkinoille estettiin. Vuonna 2012 kaupallisessa elintarviketuonnissa ei enää löytynyt lääkeainetta sisältäneitä tuotteita, mutta omaan käyttöön tilattujen laittomien valmisteiden tuontivalvonnassa löytyi useita sibutramiinia sisältäviä laihdutuskapseleita ja -kahvijauheita.

Fimean tutkimuksissa valmisteiden sisältämät sibutramiinimäärät ylittivät joissain tapauksissa jopa aikaisemmin lääkkeenä myytyjen valmisteiden sisältämät määrät. Esimerkiksi useamman tällaisen laihdutuskahviannoksen nauttiminen kerralla tai niiden pitkäaikainen käyttö voivat aiheuttaa merkittävän terveysriskin.

Sibutramiini on keskushermostoon vaikuttava laihdutuslääke, jota markkinoitiin aikaisemmin esimerkiksi kauppanimellä Reductil. Sibutramiinia sisältävien lääkkeiden myyntiluvat lakkautettiin kuitenkin alkuvuodesta 2010 koko EU-alueella, koska riski vakaville sydän- ja verisuonitapahtumille (kuten sydänkohtaus ja aivohalvaus) arvioitiin liian suureksi.

Lääkeaineita sisältäviin valmisteisiin liittyy riski erityisesti yksityisissä internettilauksissa, koska siten tilattavien tuotteiden turvallisuutta ei voida valvoa yhtä laajasti kuin tavanomaista maahantuontia. Kuluttajan tulee olla erityisen tarkkana tilatessaan ravintolisiä tai vastaavia valmisteita internetistä. Laittomia lääkeaineita sisältäville valmisteille on yleistä, ettei tuotteiden pakkausmerkinnöissä tai markkinoinnissa mainita lisättyä lääkeainetta lainkaan.

Viranomaiset tutkivat ravintolisiä yhdessä

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Tullilaboratorio sekä Fimean valvontalaboratorio toteuttivat vuonna 2012 yhteisen valvontaprojektin, jossa tutkittiin laihdutuksessa käytettäviä ravintolisiä. Projektin tutkimista 20:sta Suomeen myyntiin tuoduista laihdutukseen tarkoitetuista ravintolisistä ei löytynyt sibutramiinia tai sen johdannaisia.

Valvontaprojekti oli osa laajempaa Euroopan neuvoston alaisuudessa toimivan EDQM:n (European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare) organisoimaa tutkimushanketta, jonka tarkoituksena oli kartoittaa laittomia lääkeaineita sisältävien, laihdutukseen tarkoitettujen ravintolisien määrää Euroopan markkinoilla. EU/ETA-alueella on saatu jatkuvasti havaintoja ravintolisistä, joihin on lisätty laittomasti sibutramiinia tai sen johdannaisia.

Lue lisää:

Evira: Älä usko humpuukiin (tietoa ravintolisistä)

Lisätietoa:

Ravintolisien valvonta:

Anna Mizrahi, ylitarkastaja, Evira, p. 50 434 2203

Näytteenotto ja tutkitut valmisteet:

Sanna Henttonen, tullikemisti, Tullilaboratorio, p. 040 332 3258

Sibutramiinin määritykset:

Tom Wikberg, laboratoriopäällikkö, Fimea, p. 029 522 3230