Sisältöjulkaisija

null Vanhan myyntiluvanhaltijan pakkauksia koskeva myyntiaikarajoitus poistuu

Vanhan myyntiluvanhaltijan pakkauksia koskeva myyntiaikarajoitus poistuu

20.12.2002

Lääkelaitos on uudistanut ¨Lääkevalmisteen myyntiluvan hakemista ja ylläpitämistä¨ koskevaa määräystä (2/1998).  Lääkevalmisteen myyntiluvan hakemista ja ylläpitämistä koskeva määräyksen muuttaminen (määräys 9/2002) tulee voimaan 1.1.2003.       

Uuden määräyksen mukaan vanhan haltijan merkinnöillä varustettuja pakkauksia saa myydä siihen asti, kunnes uuden haltijan pakkaukset tuodaan kauppaan. Vastuu uusien pakkausten kauppaantuonnin ajankohdasta on myyntiluvanhaltijalla. Kun uuden haltijan pakkaukset tuodaan kauppaan, myyntiluvan haltijan tulee tehdä kauppaantuloilmoitus Lääkelaitokselle ja apteekeille. Samalla myyntiluvanhaltijan on huolehdittava siitä, että vanhan haltijan pakkaukset vedetään pois lääketukkukaupoista ja apteekeista. Lääkevalmiste ei siis saa olla samanaikaisesti kaupan uuden ja vanhan haltijan pakkauksilla.

Lue lisää:Määräys 9/2002 (pdf)

Lisätietoja antavat tarvittaessa myyntilupakoordinaattori Tuula Santala, puh. (09) 4733 4272, tai yksikön päällikkö Nina Sevón,

puh. (09) 4733 4240.