Sisältöjulkaisija

null Valvonnan avoimuus puntarissa

Valvonnan avoimuus puntarissa

24.11.2017

Oriola Finland Oy:n alkusyksyiset lääkejakeluongelmat ja Fimean valvontatoimenpiteet herättävät yhä mielenkiintoa. Fimea on tiedottanut avoimesti tilanteesta ja sen kehittymisestä pitkin syksyä.

Tarkastustoimenpiteiden tulokset, kuten tarkastuspöytäkirjat, ovat pääosin julkisia lukuun ottamatta niiden sisältämiä liike- tai elinkeinosalaisuuksia. Salassa pidettävät tiedot peitetään aina asiakirjoista ennen luovutusta.

Fimea ei kuitenkaan voi toistaiseksi antaa Oriolaan syyskuussa tehdyn tarkastuksen pöytäkirjaa tai sen sisältöä koskevia tietoja, sillä Pohjois-Savon käräjäoikeus on Oriolan hakemuksesta antanut turvaamistoimenpiteenä kiellon pöytäkirjan julkaisemisesta sakon uhalla.

Fimean oman näkemyksen mukaan Oriolaan kohdistuneen tarkastuksen pöytäkirja olisi ollut pääosin julkinen.

Asian selvittely on kesken. Fimea tulee antamaan käräjäoikeudelle kirjallisen lausunnon väliaikaisesta turvaamistoimipäätöksestä. Lisätietoja turvaamistoimipäätöksestä ja asian etenemisestä pystyvät antamaan Pohjois-Savon käräjäoikeus ja Oriola.

ylijohtaja Sinikka Rajaniemi
viestintäjohtaja Minna Takaloeskola