Sisältöjulkaisija

null Valvira ja Fimea ovat ohjeistaneet lääkehoidon toteuttamista ja lääkkeiden käsittelyä kotiin annettavissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa

Valvira ja Fimea ovat ohjeistaneet lääkehoidon toteuttamista ja lääkkeiden käsittelyä kotiin annettavissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa

21.4.2011

Valvira ja Fimea ovat ohjeistaneet lääkehoidon toteuttamista ja lääkkeiden käsittelyä kotiin annettavissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa

Valvira ja Fimea ovat lähettäneet kunnille ohjeen, jossa muistutetaan, että sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä tulee olla lääkehoitosuunnitelmat turvallisen lääkehoidon toteuttamiseksi. Toimintayksiköiden tulee suunnitelmissaan ohjeistaa myös menettelytavat asiakkailta palautuneiden tai toimintayksiköissä käyttämättä jääneiden lääkkeiden käsittelemiseksi. Palautuneet tai käyttämättä jääneet lääkkeet tulee hävittää asianmukaisesti lääkejätteinä.

Lue lisää:

Ohje kokonaisuudessaan Valviran verkkosivuilla.

Lisätietoja:

Eija Pelkonen, Lääkealan toimijoiden valvonta -prosessin johtaja, p. (09) 4733 4210

Eeva Leinonen, yksikön päällikkö, p. (09) 4733 4510

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.