Sisältöjulkaisija

null Väliaikatietoja Ranskan lääketutkimusonnettomuuden selvittelystä

Väliaikatietoja Ranskan lääketutkimusonnettomuuden selvittelystä

18.2.2016

Ranskan lääketutkimusonnettomuuden selvittävä komitea on kokoontunut 15.2.2016 ja perehtynyt saatavilla olevaan materiaaliin: molekyyliin, taustalla olevaan farmakologiaan ja toksikologiaan sekä onnettomuuden yhteydessä kerättyyn aineistoon.

Komitea on todennut, että kliinistä vaihetta edeltävät toksikologiset tutkimukset, kuten myös valmisteen laatu, ovat olleet vaatimusten mukaiset. Tutkimuksen viimeisessä vaiheessa ilmenneet neurologiset häiriöt, jotka yhden koehenkilön kohdalla johtivat kuolemaan, olivat kaikilla luonteeltaan suhteellisen samanlaisia, mutta vakavuudeltaan vaihtelevia. Vastaavia oireita ei oltu todettu tutkimuksen aikaisemmissa vaiheissa.

Komitea jatkaa työtään käytettävissä olevan materiaalin pohjalta. Seuraava kokous on suunniteltu maaliskuun lopulle. Helmikuun kokouksen raportti julkaistaan myöhemmin.

Ranskan viranomaisen tiedote 17.2.2016

Lisätietoja antaa

  • Johanna Honkalammi, ylilääkäri, p. 0295223331
  • Sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi