Sisältöjulkaisija

null Vaikuttaako rinnakkaisvienti syntyvän velvoitteen määrään vai lasketaanko velvoite vain kotimaisen myynnin perusteella?

Vaikuttaako rinnakkaisvienti syntyvän velvoitteen määrään vai lasketaanko velvoite vain kotimaisen myynnin perusteella?

Velvoitevarastointilain mukaan velvoite syntyy kotimaan myynnin tai kulutuksen perusteella. Velvoitevaraston tulee olla lain mukaan Suomessa. Velvoitevaraston alittaminen on velvoitevarastointilainsäädännön edellyttämä lupa-asia. Fimean näkemyksen mukaan velvoitevarastoa ei voida pitää rajoittamattomana myyntivaraston jatkeena. Myyntivaraston tulisi vastata varastointivelvollisen kysynnän vaihteluihin ja velvoitevaraston alittamisen tulisi olla tilapäinen, varastointivelvollisen omasta toiminnasta riippumaton poikkeus.

23.3.2021