Takaisin edelliselle sivulle

Vaikean lihavuuden hoidossa käytettävän mahalaukun ulkopuolisen pannan aiheuttamat komplikaatiot

Vaikean lihavuuden hoidossa käytettävän mahalaukun ulkopuolisen pannan aiheuttamat komplikaatiot

14.11.2000

Vaikean lihavuuden hoidossa käytettävän mahalaukun ulkopuolisen pannan aiheuttamat komplikaatiot

Laite Laihdutushoidossa käytettävä mahapanta

Valmistaja Kaikki

Tapahtuma Vaikean lihavuuden hoidossa käytettävän mahalaukun ulkopuolisen pannan aiheuttamat komplikaatiot

Mahapannan käyttöön liittyviä tunnettuja haittavaikutuksia ovat pannan usuroituminen mahalaukkuun, pannan luiskahdus ja pannan yläpuolella olevan mahanosan laajentuminen.  Haittavaikutusten yleisestä ilmaantuvuudesta ei ole saatavissa kattavaa tutkimuksellista tietoa.

Suomessa noin 200 potilaalle on asennettu mahapanta. Lähes joka neljänneltä potilaalta  panta on jouduttu poistamaan.  Poiston syynä ovat olleet usuraatio, vetovaikeudet, pannan luiskahdus, tulehdusongelmat sekä oksentelu.  Lisäksi pannan asentoa on jouduttu korjaamaan tähystysleikkauksin. Lääkelaitoksen yhdessä Helsingin yliopistollisen sairaalan ja Kuopion yliopistollisen sairaalan kanssa tekemän selvityksen perusteella vaikuttaa siltä, että pannan käyttöajan pidentyminen lisää komplikaatioiden määrää. Merkittävää on, että  myös oireettomilla potilailla todettiin usuraatioita sekä muita poikkeavia löydöksiä.        

Lääkelaitoksen teettämän Mahapantaleikkaus lihavuuden kirurgisena hoitona koskevan 5 päivänä lokakuuta 2000 päivätyn selvityksen mukaan  mahapantaleikkauksella on kuitenkin onnistuessaan saavutettavissa toivottu painon pudotus ja hyvä potilastyytyväisyys.  Selvitys on julkaistu Lääkelaitoksen raporttina 3/2000.

Toimenpiteet

Kirurgisia toimenpiteitä edellyttävä korkeatasoinen laihdutushoito vaatii onnistuakseen moniammatillista lähestymistapaa.

Mahapannan asentamiseen liittyviä komplikaatioita voidaan vähentää huolellisella  potilasvalinnalla ja hyvällä jälkiseurannalla. Asianmukaisen potilasvalinnan ja jälkiseurannan varmistaminen edellyttävät, että leikkauspäätöksen tekevässä ja jälkiseurantaan osallistuvassa sairaalassa on käytettävissään monialaista asiantuntemusta.  Asiantuntemuksen karttumiseksi jälkiseurannan tulee tapahtua siinä yksikössä, jossa toimenpidekin on tehty.

Lääkelaitos on 6.10.1999 antamassaan turvallisuustiedotteessa 9906 kehottanut terveydenhuollon yksiköitä pidättäytymään toistaiseksi ja siihen saakka, kunnes asiasta saadaan lisätietoa toimenpiteistä, joissa laihdutusleikkauksen yhteydessä potilaan mahanlaukun ulkopuolelle asetetaan  ventrikkelipanta.  Lääkelaitoksen edellä mainitun selvityksen valmistuttua Lääkelaitos on päättänyt  korvaa edellä mainitun turvallisuustiedotteen 9906 tällä tiedotteella.

Lisätietoja  Ylilääkäri Juha Nevalainen, Lääkelaitos, puhelin (09) 4733 4246, sähköposti: juha.nevalainen@nam.fi  

Jakelu

Yliopistolliset sairaalat

Keskussairaalat

Yksityiset erikoislääkärijohtoiset sairaalat

Terveyskeskukset

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveysministeriö

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus

Oikeuskanslerin virasto

Suomen kuntaliitto

Suomen Lääkäriliitto

Potilasvakuutusyhdistys

Potilasvahinkolautakunta

Tuoteturvallisuusyhdyshenkilöt  

Jaa tämä sivu