Sisältöjulkaisija

null Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.7.–30.9.2016

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.7.–30.9.2016

16.5.2016

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.7.–30.9.2016.

Heinäkuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 140 lääkevalmistetta.

Luetteloon on lisätty 103 rinnakkaisvalmistetta. Uusina valmisteina ovat kipulääkkeet oksikodonin ja naloksonin yhdistelmävalmiste sekä buprenorfiini.

Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun piiriin on lisätty 37 valmistetta. Uusina valmisteina ovat hormonivalmiste progesteroni, viruslääke ombitasviirin, paritapreviirin ja ritonaviirin yhdistelmävalmiste, syöpälääkkeet vandetanibi ja abatasepti sekä kortikosteroidin ja mikrobilääkkeen yhdistelmävalmiste fluosinoloniasetonidi ja siprofloksasiini.

Luettelosta on poistunut 61 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Luettelossa on yhteensä 4065 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 468 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää eri ATC-ryhmissä laskettuna. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: psykoosilääke olantsapiini (113 kpl), dementialääke rivastigmiini (77 kpl), psykoosilääke ketiapiini (74 kpl), parkinsonismilääke pramipeksoli (70 kpl), psykoosilääkkeet aripipratsoli (65 kpl) ja risperidoni (60 kpl), syöpälääke temotsolomidi (54 kpl), hengitystiesairauksien lääke montelukasti (53 kpl) ja kipulääke oksikodoni (50 kpl). Lääkevaihdon piirissä on noin 49 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 8262.

Lue lisää:

Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet

Lisätietoja antaa

  • Luettelon laatimisperiaatteet:
  • Erkki Palva, johtaja, p. 029 522 3310
  • Marjo-Riitta Helle, yksikön päällikkö, p. 029 522 3320
  • Risto Salmi, neuvotteleva lakimies, p. 029 522 3642
  • Tietokantaan ladattava tiedosto:
  • Merja Laakso, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3368
  • Jenni Sääskilahti, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3438
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi