Sisältöjulkaisija

null Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.7.–30.9.2014

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.7.–30.9.2014

16.5.2014

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.7.–30.9.2014. Heinäkuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 77 lääkevalmistetta.

Luetteloon on lisätty 66 rinnakkaisvalmistetta. Uusina valmisteina ovat hermostoon vaikuttava lääkeaine tetrabenatsiini ja systeemisesti käytettävä kortikosteroidi prednisoloni. Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun piiriin on lisätty 11 valmistetta. Uusina valmisteina ovat sydänlääke adenosiini ja syöpälääke fingolimodi.

Luettelosta on poistunut 91 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Luettelossa on yhteensä 3800 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 406 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää eri ATC-ryhmissä laskettuna. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: psykoosilääke olantsapiini (132 kpl), psykoosilääkkeet risperidoni (78 kpl), parkinsonismilääke pramipeksoli (73 kpl) ja ketiapiini (68 kpl), dementialääke rivastigmiini (56 kpl), hengitystiesairauksien lääke montelukasti (53 kpl) sekä erektiohäiriölääke sildenafiili (50 kpl).

Lääkevaihdon piirissä on noin 48 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 7868.

Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet

Lisätietoja:

Luettelon laatimisperiaatteet:

Erkki Palva, johtaja, p. 029 522 3310

Marjo-Riitta Helle, yksikön päällikkö, p. 029 522 3320

Risto Salmi, neuvotteleva lakimies, p. 029 522 3642

Tietokantaan ladattava tiedosto:

Merja Laakso, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3368

Jenni Sääskilahti, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3438

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi