Sisältöjulkaisija

null Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.7.–30.9.2012

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.7.–30.9.2012

16.5.2012

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.7.–30.9.2012

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.7.–30.9.2012.

Heinäkuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 132 lääkevalmistetta.

Luetteloon on lisätty 108 rinnakkaisvalmistetta.

Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun piiriin on lisätty 24 valmistetta. Uusina valmisteina ovat veritautien lääkkeet rivaroksabaani ja metoksipolyetyleeniglykoliepoetiini beta, infektiolääkkeet itrakonatsoli ja inaktivoitu Japanin aivotulehdus -rokote, syöpälääke kapesitabiini ja silmätautilääke travoprosti.

Luettelosta on poistunut 158 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Luettelossa on yhteensä 3936 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 360 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää eri ATC-ryhmissä laskettuna. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: psykoosilääke olantsapiini (180 kpl), parkinsonismilääke pramipeksoli (88 kpl), psykoosilääkkeet risperidoni (86 kpl) ja ketiapiini (82 kpl), kolesterolilääke atorvastatiini (74 kpl), dementialääke rivastigmiini (73 kpl), sydän- ja verisuonisairauksien lääke valsartaani (63 kpl) sekä hengitystiesairauksien lääke montelukasti (58 kpl). Lääkevaihdon piirissä on noin 50 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 7814.

Lue lisää:

Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet

Lisätietoja:

Luettelon laatimisperiaatteet:

Erkki Palva, ylijohtaja, p. (09) 4733 4288

Marjo-Riitta Helle, Lääkevalmisteiden arviointi -prosessin johtaja, p. (09) 4733 4239

Risto Salmi, neuvotteleva lakimies, p. (09) 4733 4220

Tietokantaan ladattava tiedosto:

Merja Laakso, myyntilupakoordinaattori, p. (09) 4733 4341

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.