Takaisin edelliselle sivulle

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.7.–30.9.2010

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.7.–30.9.2010

17.5.2010

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.7.–30.9.2010

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.7.–30.9.2010. Heinäkuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 157 lääkevalmistetta, joista 151 on rinnakkaisvalmisteita. Ensimmäistä kertaa luettelossa esiintyy bakteerilääke linetsolidi, viruslääke lamivudiini, syöpälääke temotsolomidi ja paikallispuuduteyhdistelmävalmiste lidokaiini ja prilokaiini.

Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun piiriin on lisätty 6 valmistetta.

Luettelosta on poistunut 78 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Luettelossa on yhteensä 3463 lääkevalmistetta, jotka edustavat yhteensä 330 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: psykoosilääkkeet olantsapiini (162 kpl) ja risperidoni (101 kpl), diabeteslääke glimepiridi (78 kpl), parkinsonismilääke pramipeksoli (71 kpl), masennuslääke mirtatsapiini (64 kpl), kolesterolilääke simvastatiini (62 kpl), dementialääke rivastigmiini (52 kpl) ja allergialääke montelukasti (47 kpl). Lääkevaihdon piirissä on noin 49 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 7107.

Lue lisää:

Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet

Lisäykset 62 atc-ryhmään L01AX03 temotsolomidi (pdf, 20.5.2010)

Lisätietoja:

Luettelon laatimisperiaatteet:

Erkki Palva, Lääkevalmisteiden arviointi 1 -prosessin johtaja, p. (09) 4733 4288

Marjo-Riitta Helle, yksikön päällikkö, p. (09) 4733 4239

Risto Salmi, neuvotteleva lakimies, p. (09) 4733 4220

Tietokantaan ladattava tiedosto:

Merja Laakso, myyntilupakoordinaattori, p. (09) 4733 4341Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.

Jaa tämä sivu