Sisältöjulkaisija

null Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.7.–30.09.2017 on julkaistu

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.7.–30.09.2017 on julkaistu

16.5.2017

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.7.–30.9.2017.

Heinäkuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 210 lääkevalmistetta.

Luetteloon on lisätty 112 rinnakkaisvalmistetta. Uusina valmisteina on entsyymivalmiste miglustaatti, B12 -vitamiini syanokobalamiini, sydän- ja verisuonisairauksien yhdistelmävalmiste valsartaani ja sakubitriili sekä bakteerilääke daptomysiini.

Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun piiriin on lisätty 98 valmistetta. Uusina valmisteina ovat diabeteslääke degludekinsuliini, entsyymivalmiste agalsidaasialfa, rytmihäiriölääke ibutilidi, infektiolääkkeet tobramysiini ja gentamisiini, syöpälääkkeet kabatsitakseli, trastutsumabi-emtansiini ja dasatinibi, epilepsialääke perampaneeli, hengityselinten sairauksien yhdistelmävalmiste vilanteroli ja flutikasonifuroaatti sekä hydrokortisonin ja mikrobilääkkeen yhdistelmävalmiste.

Luettelosta on poistunut 76 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Luettelossa on yhteensä 5072 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 578 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää eri ATC-ryhmissä laskettuna. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: hermostoon vaikuttava lääke pregabaliini (118 kpl), psykoosilääke olantsapiini (114 kpl), psykoosilääke ketiapiini (78 kpl), dementialääke rivastigmiini (73 kpl), parkinsonismilääke pramipeksoli (70 kpl), psykoosilääke aripipratsoli (65 kpl), kipulääke oksikodoni (58 kpl), psykoosilääke risperidoni (56 kpl), hengitystiesairauksien lääke montelukasti (52 kpl) sekä erektiohäiriölääke sildenafiili (50 kpl). Lääkevaihdon piirissä on noin 58 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 8687.

Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet

Lisätietoja antaa

  • Luettelon laatimisperiaatteet:
  • Esa Heinonen, johtaja, p. 029 522 3310
  • Marjo-Riitta Helle, yksikön päällikkö p. 029 522 3320
  • Risto Salmi, neuvotteleva lakimies, p. 029 522 3642
  • Tietokantaan ladattava tiedosto:
  • Merja Laakso, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3368
  • Jenni Sääskilahti, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3438
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi