Takaisin edelliselle sivulle

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.7.2009–30.9.2009

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.7.2009–30.9.2009

15.5.2009

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.7.2009–30.9.2009

Lääkelaitos on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.7.–30.9.2009.

Heinäkuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 176 lääkevalmistetta.

Luetteloon on lisätty 173 rinnakkaisvalmistetta. Ensimmäistä kertaa luettelossa esiintyy sydänsairauksien lääkkeet nebivololi-tiatsidi yhdistelmä ja olmesartaanimedoksomiili-amlodipiini yhdistelmä, virtsaelinten sairauslääke tolterodiini, infektiolääke ribaviriini, nivelkipulääke kondroitiinisulfaatti ja masennuslääke agomelatiini.

Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun piiriin on lisätty kolme valmistetta, joista uutena drospirenoni-estrogeeni yhdistelmä.

Lääkevalmiste Ipraxa 0.5mg/annos on lisätty ipratropiinibromidiryhmään 0983. Valmisteessa on millilitrassa 0.25 milligrammaa vaikuttavaa ainetta ja sama kokonaisannos kuin muissakin tämän ryhmän valmisteissa.

Lääkemuodoissa kylmäkuivatut tabletit on lisätty vaihtokelpoisiksi muiden tablettien ja kapselien kanssa, ks. vaihtokelpoiset lääkemuodot.

Luettelosta on poistunut 93 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Luettelossa on yhteensä 3287 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 327 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää eri ATC-ryhmissä laskettuna. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: diabeteslääke glimepiridi (141 kpl), psykoosilääkkeet olantsapiini (116 kpl) ja risperidoni (114 kpl), masennuslääke mirtatsapiini (81 kpl), syöpälääke bikalutamidi (72 kpl), kolesterolilääke simvastatiini (64 kpl) ja masennuslääke venlafaksiini (55 kpl). Lääkevaihdon piirissä on noin 48 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 6848.

Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet

Lisätietoja:Luettelon laatimisperiaatteet:

Pekka Kurki, osastopäällikkö, professori, p. (09) 4733 4225

Marjo-Riitta Helle, jaostopäällikkö, p. (09) 4733 4239

Risto Salmi, neuvotteleva lakimies, p. (09) 4733 4220

Tietokantaan ladattava tiedosto:

Merja Laakso, myyntilupakoordinaattori, p. (09) 4733 4341

Leila Mälkönen, projektipäällikkö, p. (09) 4733 4224

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi

Jaa tämä sivu