Sisältöjulkaisija

null Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.7.2007 – 30.9.2007 vahvistettu

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.7.2007 – 30.9.2007 vahvistettu

28.5.2007

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.7.2007 – 30.9.2007 vahvistettu

Lääkelaitos on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.7. – 30.9.2007.

Heinäkuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 104 lääkevalmistetta.

Uusista lääkevalmisteista rinnakkaisvalmisteita on 18, uusia vahvuuksia on kaksi ja yhdeksän estradiolia sisältävää tablettivalmistetta vaihdevuosien hormonikorvaushoitoon sekä kaksi kalsiumia ja D-vitamiinia sisältävää yhdistelmävalmistetta kalsiumin ja D-vitamiinin puutteen ehkäisyyn ja hoitoon.

Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun takia luetteloon lisättiin 56 valmistetta. Ensimmäistä kertaa luettelossa esiintyy 6 diabeteksen hoitoon käytettävää sitagliptiinivalmistetta sekä 3 nivelrikon hoitoon käytettävää glukosamiinivalmistetta.

Lääkelain (395/87) 57 c §:n 2-kohdassa asetettujen edellytyksien rauettua amlodipiinibesylaatti palaa luetteloon. Kyseisiä lääkevalmisteita on kahdeksan (8).

Luettelosta on poistunut 98 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Kaikkiaan luettelossa on yhteensä 3373 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 304 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää eri ATC-ryhmissä laskettuna. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: sokeritautilääke glimepiridi (310 kpl), masennuslääke mirtatsapiini (194 kpl), kolesterolilääke simvastatiini (105 kpl), sydän- ja verenpainelääke karvediloli (87 kpl), mikrobilääke klaritromysiini (86 kpl) sekä sydän- ja verenpainelääke ramipriili (76 kpl). Lääkevaihdon piirissä on noin 46 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvan saaneista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 7 264.

Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet

Lisätietoja:

Luettelon laatimisperiaatteet:

professori Olavi Tokola, osastopäällikkö, p. (09) 4733 4227

Marjo-Riitta Helle, jaostopäällikkö, p. (09) 4733 4239

Risto Salmi, neuvotteleva lakimies, p. (09) 4733 4220

Tietokantaan ladattava tiedosto:

Leila Mälkönen, järjestelmäasiantuntija, p. (09) 4733 4224

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi