Sisältöjulkaisija

null Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.4. - 30.6.2016

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.4. - 30.6.2016

15.2.2016

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.4.–30.6.2016.

Huhtikuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 200 lääkevalmistetta.

Luetteloon on lisätty 120 rinnakkaisvalmistetta. Uutena valmisteena on lisäkilpirauhasen lääke sinakalseetti, sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet, yhdistelmä atorvastatiini/amlodipiini/perindopriili sekä yhdistelmä perindopriili/amlodipiini, diabeteslääkkeet dapagliflotsiini sekä yhdistelmä dapagliflotsiini/metformiini.

Lisäksi luetteloon on lisätty lääkelaastarit, joita on 61 valmistetta.

Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun piiriin on lisätty 29 valmistetta. Uusina valmisteina ovat MS-tautilääke teriflunomidi ja hormonilääke follitropiinialfa.

Luettelosta on poistunut 126 valmistetta. Myyntiluvan peruuntumisen takia listalta on poistunut 100 valmistetta. Lisäksi listalta on poistettu nikotiinivalmisteet, joita oli 26.

Luettelossa on yhteensä 3986 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 462 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää eri ATC-ryhmissä laskettuna. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: psykoosilääke olantsapiini (113 kpl), dementialääke rivastigmiini (76 kpl), parkinsonismilääke pramipeksoli (74 kpl), psykoosilääkkeet ketiapiini (69 kpl), aripipratsoli (61 kpl) ja risperidoni (60 kpl), syöpälääke temotsolomidi (54 kpl), hengitystiesairauksien lääke montelukasti (53 kpl) ja analgeetti oksikodoni (50 kpl). Lääkevaihdon piirissä on noin 49 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 8178.

Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet

Lisätietoja antaa

  • Luettelon laatimisperiaatteet:
  • Erkki Palva, johtaja, p. 029 522 3310
  • Marjo-Riitta Helle, yksikön päällikkö, p. 029 522 3320
  • Risto Salmi, neuvotteleva lakimies, p. 029 522 3642
  • Tietokantaan ladattava tiedosto:
  • Merja Laakso, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3368
  • Jenni Sääskilahti, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3438
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi