Sisältöjulkaisija

null Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.4.–30.6.2013

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.4.–30.6.2013

13.2.2013

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.4.–30.6.2013

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.4.–30.6.2013.

Huhtikuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 101 lääkevalmistetta.

Luetteloon on lisätty 71 rinnakkaisvalmistetta. Ensimmäistä kertaa luettelossa esiintyy suun paikallishoitoon tarkoitettu bentsydamiini, nielun hoitoon tarkoitettu diklooribentsyylialkoholi, antibiootti vankomysiini, infektiolääke lymesykliini ja yskänlääke ambroksoli.

Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun piiriin on lisätty 30 valmistetta. Uusina valmisteina ovat hepariinivalmiste daltepariini, endokrinologinen lääkeaine leuproreliini ja epilepsialääke gabapentiini.

Luettelosta on poistunut 143 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Luettelossa on yhteensä 3869 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 363 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää eri ATC-ryhmissä laskettuna. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: psykoosilääkkeet olantsapiini (164 kpl) ja risperidoni (81 kpl), parkinsonismilääke pramipeksoli (80 kpl), psykoosilääke ketiapiini (76 kpl), dementialääke rivastigmiini (72 kpl), kolesterolilääke atorvastatiini (70 kpl), hengitystiesairauksien lääke montelukasti (60 kpl), sekä erektiohäiriöiden hoitoon tarkoitettu sildenafiili (53 kpl). Lääkevaihdon piirissä on noin 49 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on 7858 yhteensä.

Lue lisää:

Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet

Lisätietoja:

Luettelon laatimisperiaatteet:

Erkki Palva, Lääkevalmisteiden arviointi prosessin johtaja, p. 029 522 3300

Marjo-Riitta Helle, yksikön päällikkö, p. 029 522 3320

Risto Salmi, neuvotteleva lakimies, p. 029 522 3642

Tietokantaan ladattava tiedosto:

Merja Laakso, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3368

Heidi Hitonen, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3329

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.