Sisältöjulkaisija

null Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.4.–30.6.2012

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.4.–30.6.2012

14.2.2012

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.4.–30.6.2012

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.4.–30.6.2012.

Huhtikuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 189 lääkevalmistetta.

Luetteloon on lisätty 147 rinnakkaisvalmistetta. Ensimmäistä kertaa luettelossa esiintyy ruuansulatuselinten lääke rabepratsoli, sydän- ja verisuonisairauksien lääke atsilsartaanimedoksimiili sekä telmisartaanin ja amlodiipin yhdistelmävalmiste.

Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun piiriin on lisätty 12 valmistetta. Uusina valmisteina ovat sydän- ja verisuonisairauksien lääke levosimendaani, progestronia sisältävä valmiste, eturauhasen liikakasvun lääkeyhdistelmä tamsulosiini ja dutasteridi ja infektiolääke valgansikloviiri.

Luetteloon on lisätty 30 uutta omepratsolivalmistetta.

Luettelosta on poistunut 221 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Luettelossa on yhteensä 3962 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 354 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää eri ATC-ryhmissä laskettuna. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: psykoosilääkkeet olantsapiini (180 kpl) ja risperidoni (93 kpl), psykoosilääke ketiapiini (87 kpl), parkinsonismilääke pramipeksoli (84 kpl), dementialääke rivastigmiini (73 kpl), hengitystiesairauksien lääke montelukasti (66 kpl), sekä kolesterolilääke atorvastatiini (66 kpl) ja sydän- ja verisuonisairauksien lääke valsartaani (63 kpl). Lääkevaihdon piirissä on noin 51 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 7840.

Lue lisää:

Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet

Lisätietoja:

Luettelon laatimisperiaatteet:

Erkki Palva, Lääkevalmisteiden arviointi -prosessin johtaja, p. (09) 4733 4288

Marjo-Riitta Helle, yksikön päällikkö, p. (09) 4733 4239

Risto Salmi, neuvotteleva lakimies, p. (09) 4733 4220

Tietokantaan ladattava tiedosto:

Merja Laakso, myyntilupakoordinaattori, p. (09) 4733 4341

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.