Takaisin edelliselle sivulle

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.4.–30.6.2009

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.4.–30.6.2009

28.1.2009

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.4.2009–30.6.2009

Lääkelaitos on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.4.–30.6.2009.

Huhtikuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 560 lääkevalmistetta.

Luetteloon on lisätty 117 rinnakkaisvalmistetta. Ensimmäistä kertaa luettelossa esiintyy diabeteslääke vildagliptiini, metformiinin ja vildagliptiinin yhdistelmä ja glaukoomalääke dortsolamidi.

Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun piiriin kuuluu neljä valmistetta.  

Luetteloon on otettu myös takaisin ne lääkevalmisteet, jotka poistettiin 1.2.2006 voimaan tulleen lääkelain (395/87) 57 c §:n 2 momentin perusteella. Uusi lääkelain 57 c § tulee voimaan 1.4.2009. Tämän johdosta luetteloon tulee 439 valmistetta seuraavasti (lääkeaine, valmisteita kpl):

 • anastrotsoli, 7
 • atorvastatiini, 25
 • desloratadiini, 18
 • donepetsiili, 20
 • efavirentsi, 14
 • entakaponi, 2
 • ibandronaatti, 4
 • irbesartaani, 27
 • irbesartaani ja diureetit, 20
 • ketiapiini, 29
 • levofloksasiini, 5
 • losartaani, 45
 • losartaani ja diureetit, 24
 • montelukasti, 9
 • mykofenolaattimofetiili, 8
 • olantsapiini, 105
 • olmesartaanimedoksimiili, 6
 • olmesartaanimedoksimiili ja diureetit, 4
 • pioglitatsoni, 5
 • posakonatsoli, 2
 • pramipeksoli, 17
 • repaglinidi, 6
 • rivastigmiini, 6
 • telmisartaani, 8
 • telmisartaani ja diureetit, 7
 • valasikloviiri, 3
 • valsartaani, 9
 • valsartaani ja diureetit, 4

Luettelosta on poistunut 146 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Luettelossa on yhteensä 3205 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 321 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää eri ATC-ryhmissä laskettuna. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: diabeteslääke glimepiridi (145 kpl), psykoosilääkkeet olantsapiini ( 116 kpl ja risperidoni ( 106 kpl), masennuslääke mirtatsapiini  (88 kpl), syöpälääke bikalutamidi (78  kpl), kolesterolilääke simvastatiini (65 kpl) ja masennuslääke venlafaksiini (49 kpl).  Lääkevaihdon piirissä on noin 48 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 6700.

Huhtikuun alussa voimaan tulevan viitehintajärjestelmän takia tietokantaan ladattavaan tiedostoon on lisätty uusia tietokenttiä, mm. pakkauksen kaupanolotieto. Katso tarkemmin Tietokantaan ladattava tiedosto.

Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet

Lisätietoja:Luettelon laatimisperiaatteet:

Pekka Kurki, osastopäällikkö, professori, p. (09) 4733 4225

Marjo-Riitta Helle, jaostopäällikkö, p. (09) 4733 4239

Risto Salmi, neuvotteleva lakimies, p. (09) 4733 4220

Tietokantaan ladattava tiedosto:

Merja Laakso, myyntilupakoordinaattori, p. (09) 4733 4341

Leila Mälkönen, järjestelmäasiantuntija, p. (09) 4733 4224

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi

Jaa tämä sivu