Takaisin edelliselle sivulle

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.4.-30.6.2007

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.4.-30.6.2007

23.2.2007

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.4.-30.6.2007

Lääkelaitos on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.4. - 30.6.2007.

Huhtikuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 127 lääkevalmistetta.

Uusista lääkevalmisteista rinnakkaisvalmisteita on 67. Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun takia luetteloon lisättiin 48 valmistetta. Ensimmäistä kertaa luettelossa esiintyy uusi valsartaanin ja amlodipiinin yhdistelmävalmiste. Näitä valmisteita on 12 kappaletta.

Luettelosta on poistunut 72 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Kaikkiaan luettelossa on yhteensä 3 367 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 282 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: sokeritautilääke glimepiridi (307 kpl), masennuslääke mirtatsapiini (194 kpl), kolesterolilääke simvastatiini (109 kpl), sydän- ja verenpainelääke ramipriili (97 kpl), sydän- ja verenpainelääke karvediloli (87 kpl) sekä mikrobilääke klaritromysiini (86 kpl). Lääkevaihdon piirissä on noin 47 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvan saaneista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 7 226.

Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet

Lisätietoja:

Luettelon laatimisperiaatteet:

professori Olavi Tokola, osastopäällikkö, p. (09) 4733 4227

Marjo-Riitta Helle, jaostopäällikkö, p. (09) 4733 4220

Risto Salmi, neuvotteleva lakimies, p. (09) 4733 4220

Tietokantaan ladattava tiedosto:

Leila Mälkönen, järjestelmäasiantuntija, p. (09) 4733 4224

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi

Jaa tämä sivu