Sisältöjulkaisija

null Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.4.–30.06.2017 on julkaistu

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.4.–30.06.2017 on julkaistu

14.2.2017

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.4.–30.6.2017.

Huhtikuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 152 lääkevalmistetta.

Luetteloon on lisätty 84 rinnakkaisvalmistetta. Uutena valmisteena on syöpälääke erlotinibi.

Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun piiriin on lisätty 68 valmistetta. Uusina valmisteina ovat adrenaliini, aknelääke bentsoyyliperoksidi, ihotautilääke ivermektiini, hormonivalmiste korifollitropiinialfa, hiv-lääkeyhdistelmä emtrisitabiini, tenofoviirialafenamidi ja rilpiviriini, viruslääke daklatasviiri, syöpälääke aksitinibi, lihas- ja nivelsärkyjen paikallishoitoon tarkoitettu salisyylihappoa sisältävä valmiste, melatoniini, nikotiiniriippuvuuden hoitoon käytettävä valmiste varenikliini, hengityselinten sairauksien lääkkeet mupirosiini ja yhdistelmävalmiste vilanteroli ja umeklidiniumbromidi.

Luettelosta on poistunut 98 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Luettelossa on yhteensä 4938 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 562 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää eri ATC-ryhmissä laskettuna. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: psykoosilääke olantsapiini (113 kpl), hermostoon vaikuttava lääke pregabaliini (110 kpl), psykoosilääke ketiapiini (75 kpl), dementialääke rivastigmiini (73 kpl), parkinsonismilääke pramipeksoli (70 kpl), psykoosilääke aripipratsoli (61 kpl), kipulääke oksikodoni (58 kpl), psykoosilääke risperidoni (56 kpl), syöpälääke temotsolomidi (54 kpl), hengitystiesairauksien lääke montelukasti (52 kpl) sekä erektiohäiriölääke sildenafiili (50 kpl). Lääkevaihdon piirissä on noin 58 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 8552.

Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet

 

Lisätietoja antaa

  • Luettelon laatimisperiaatteet:
  • Esa Heinonen, johtaja, p. 029 522 3310
  • Marjo-Riitta Helle, yksikön päällikkö p. 029 522 3320
  • Risto Salmi, neuvotteleva lakimies, p. 029 522 3642
  • Tietokantaan ladattava tiedosto:
  • Merja Laakso, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3368
  • Jenni Sääskilahti, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3438
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.