Sisältöjulkaisija

null Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.4.2008–30.6.2008

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.4.2008–30.6.2008

15.2.2008

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.4.2008–30.6.2008

Lääkelaitos on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.4.–30.6.2008.

Huhtikuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 121 lääkevalmistetta.

Rinnakkaisvalmisteiden takia luetteloon on lisätty 89 valmistetta. Ensimmäistä kertaa luettelossa esiintyvät dementialääke galantamiini ja parkinsonismilääke kabergoliini.

Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun takia luetteloon on lisätty 25 valmistetta.

Uutena lääkemuotona luetteloon on otettu sumutinliuokset. Lisäyksen myötä luetteloon tuli seitsemän (7) uutta valmistetta.

Luettelosta on poistunut 276 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Kaikkiaan luettelossa on yhteensä 3382 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 305 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää eri ATC-ryhmissä laskettuna. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: sokeritautilääke glimepiridi (307 kpl), antipsykootti risperidoni (151 kpl), masennuslääke mirtatsapiini (150 kpl), kolesterolilääke simvastatiini (94 kpl), protonipumpun estäjä lansopratsoli (74 kpl), verenpainelääke karvediloli (64 kpl) ja kolesterolilääke pravastatiini (62 kpl). Lääkevaihdon piirissä on noin 46 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvan saaneista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 7346.

Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteetLisätietoja:


Luettelon laatimisperiaatteet: 

Professori Pekka Kurki, osastopäällikkö, p. (09) 4733 4225

Marjo-Riitta Helle, jaostopäällikkö, p. (09) 4733 4239

Risto Salmi, neuvotteleva lakimies, p. (09) 4733 4220Tietokantaan ladattava tiedosto:


Merja Laakso, myyntilupakoordinaattori, p. (09) 4733 4341

Leila Mälkönen, järjestelmäasiantuntija, p. (09) 4733 4224Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi