Sisältöjulkaisija

null Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.10.–31.12.2018

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.10.–31.12.2018

16.8.2018

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.10.–31.12.2018.

Lokakuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 80 lääkevalmistetta.

Luetteloon on lisätty 43 rinnakkaisvalmistetta. Uusina valmisteina ovat veritautilääke prasugreeli ja diagnostinen lääkevalmiste teknetium-tilmanosepti.

Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun piiriin on lisätty 37 valmistetta. Uusina valmisteina ovat ehkäisyvalmiste noretisteroni, syöpälääkkeet regorafenibi ja tofasitini ja MS-tautilääke dimetyylifumaraatti.

Luettelosta on poistunut 50 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Luettelossa on yhteensä 5342 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 621 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää eri ATC-ryhmissä laskettuna. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: psykoosilääke olantsapiini (116 kpl), hermostoon vaikuttava lääke pregabaliini (116 kpl), dementialääke rivastigmiini (71 kpl), parkinsonismilääke pramipeksoli (70 kpl), psykoosilääkkeet ketiapiini (68 kpl), aripipratsoli (65 kpl) ja risperidoni (62 kpl), kolesterolilääke rosuvastatiini (50 kpl) sekä erektiohäiriölääke sildenafiili (49 kpl). Lääkevaihdon piirissä on noin 59 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 9068.

Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet

Lisätietoja:

Luettelon laatimisperiaatteet:
Marjo-Riitta Helle, yksikön päällikkö p. 029 522 3320
Jukka Sallinen, yksikön päällikkö, p. 029 522 3410
Risto Salmi, neuvotteleva lakimies, p. 029 522 3642

Tietokantaan ladattava tiedosto:
Merja Laakso, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3368
Jenni Sääskilahti, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3438

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi