Sisältöjulkaisija

null Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.10.–31.12.2017

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.10.–31.12.2017

17.8.2017

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.10.–31.12.2017.

Lokakuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 139 lääkevalmistetta.

Luetteloon on lisätty 87 rinnakkaisvalmistetta. Uusina valmisteina ovat sappihappovalmiste ursodeoksikoolihappo, syöpälääkkeet everolimuusi ja klofarabiini, infektiolääke entekaviiri, kihtilääke febuksostaatti, aminohappovalmiste karglumiinihappo sekä veritautilääke edoksabaani.

Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun piiriin on lisätty 52 valmistetta. Uusina valmisteina ovat veritautilääke argatrobaani, infektiolääke rifabutiini, sydän- ja verisuonisairauslääke dopamiini, syöpälääke nivolumabi ja sukupuolihormoni koriongonatropiinialfa sekä yhdistelmävalmiste diabetekseen metformiini ja empagliflotsiini.

Luettelosta on poistunut 82 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Luettelossa on yhteensä 5129 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 589 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää eri ATC-ryhmissä laskettuna. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: psykoosilääke olantsapiini (114 kpl), hermostoon vaikuttava lääke pregabaliini (110 kpl), dementialääke rivastigmiini (73 kpl), psykoosilääke ketiapiini (72 kpl), parkinsonismilääke pramipeksoli (70 kpl), psykoosilääke aripipratsoli (65 kpl), kipulääke oksikodoni (58 kpl), psykoosilääke risperidoni (57 kpl), erektiohäiriölääke sildenafiili (50 kpl), hengitystiesairauksien lääke montelukasti (49 kpl) sekä syöpälääke temotsolomidi (48 kpl). Lääkevaihdon piirissä on noin 58 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 8779.

Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet

Lisätietoja antaa

  • Luettelon laatimisperiaatteet:
  • Esa Heinonen, johtaja, p. 029 522 3310
  • Marjo-Riitta Helle, yksikön päällikkö p. 029 522 3320
  • Risto Salmi, neuvotteleva lakimies, p. 029 522 3642
  • Tietokantaan ladattava tiedosto:
  • Merja Laakso, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3368
  • Jenni Sääskilahti, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3438
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi