Sisältöjulkaisija

null Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.10.–31.12.2016 on julkaistu

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.10.–31.12.2016 on julkaistu

16.8.2016

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.10.–31.12.2016.

Lokakuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 102 lääkevalmistetta.

Luetteloon on lisätty 84 rinnakkaisvalmistetta. Uusina valmisteina ovat yskänlääke pentoksiveriini ja unilääke nitratsepaami.

Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun piiriin on lisätty 18 valmistetta. Uusina valmisteina ovat vesirokkorokote ja HIV-infektioyhdistelmävalmiste, emtrisitabiini, tenofoviirialafenamidi, elvitegraviiri ja kobisistaatti.

Luettelosta on poistunut 35 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Luettelossa on yhteensä 4132 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 472 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää eri ATC-ryhmissä laskettuna. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: psykoosilääke olantsapiini (113 kpl), dementialääke rivastigmiini (74 kpl), psykoosilääke ketiapiini (70 kpl), parkinsonismilääke pramipeksoli (70 kpl), psykoosilääkkeet aripipratsoli (65 kpl) ja risperidoni (60 kpl), syöpälääke temotsolomidi (54 kpl), hengitystiesairauksien lääke montelukasti (53 kpl) ja kipulääke oksikodoni (50 kpl). Lääkevaihdon piirissä on noin 49 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 8366.

Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet


 

Lisätietoja antaa

  • Luettelon laatimisperiaatteet:
  • Erkki Palva, johtaja, p. 029 522 3310
  • Marjo-Riitta Helle, yksikön päällikkö, p. 029 522 3320
  • Risto Salmi, neuvotteleva lakimies, p. 029 522 3642
  • Tietokantaan ladattava tiedosto:
  • Merja Laakso, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3368
  • Jenni Sääskilahti, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3438
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi