Sisältöjulkaisija

null Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.10. - 31.12.2014

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.10. - 31.12.2014

15.8.2014

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.10.–31.12.2014. Lokakuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 81 lääkevalmistetta.

Luetteloon on lisätty 49 rinnakkaisvalmistetta. Uusina valmisteina ovat loperamidin yhdistelmävalmiste ripuliin, viruslääke oseltamiviiri ja glaukoomalääke brintsolamidi.

Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun piiriin on lisätty 32 valmistetta. Uusina valmisteina ovat pahoinvointilääke palonosetroni, gynekologinen valmiste atosibaani, bakteerilääke metronidatsoli, syöpälääkkeet trabektediini, pertutsumabi, ruksolitinibi ja eribuliini sekä immuunivasteen muuntaja pleriksafori.

Luettelosta on poistunut 88 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Luettelossa on yhteensä 3794 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 413 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää eri ATC-ryhmissä laskettuna. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: psykoosilääke olantsapiini (127 kpl), parkinsonismilääke pramipeksoli (80 kpl), psykoosilääkkeet risperidoni (78 kpl) ja ketiapiini (68 kpl), dementialääke rivastigmiini (56 kpl), syöpälääke temotsolomidi (54 kpl), hengitystiesairauksien lääke montelukasti (53 kpl) sekä erektiohäiriölääke sildenafiili (50 kpl). Lääkevaihdon piirissä on noin 48 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 7894.

Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet

Lisätietoja:
 

Luettelon laatimisperiaatteet:

Erkki Palva, johtaja, p. 029 522 3310

Marjo-Riitta Helle, yksikön päällikkö, p. 029 522 3320

Risto Salmi, neuvotteleva lakimies, p. 029 522 3642

Tietokantaan ladattava tiedosto:
 

Merja Laakso, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3368

Jenni Sääskilahti, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3438

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi