Takaisin edelliselle sivulle

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.10.–31.12.2010

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.10.–31.12.2010

16.8.2010

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.10.–31.12.2010

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.10.–31.12.2010.

Lokakuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 220 lääkevalmistetta.

Luetteloon on lisätty 203 rinnakkaisvalmistetta. Ensimmäistä kertaa luettelossa esiintyy sydän- ja verisuonisairauksien lääke kandesartaani sekä kandesartaanin ja diureetin yhdistelmä, lisäksi kolesterolilääke etsetimibi, sukupuoli- ja virtsaelinsairauksien lääke silodosiini, infektiolääke nevirapiini ja syöpälääke leflunomidi

Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun piiriin on lisätty 17 valmistetta. Uusina valmisteina ovat MS-taudin hoitoon käytetty interferonivalmiste ja epilepsialääke tsonisamidi.

Luettelosta on poistunut 56 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Luettelossa on yhteensä 3627 lääkevalmistetta, ja ne edustavat yhteensä 339 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää eri ATC-ryhmissä laskettuna. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: psykoosilääkkeet olantsapiini (169 kpl) ja risperidoni (102 kpl), parkinsonismilääke pramipeksoli (71 kpl), diabeteslääke glimepiridi (69 kpl), kolesterolilääke simvastatiini (66 kpl), masennuslääke mirtatsapiini (64 kpl), dementialääke rivastigmiini (56 kpl) ja allergialääke montelukasti (53 kpl). Lääkevaihdon piirissä on noin 50 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 7303.

Lue lisää:

Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet

Lisäys vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luetteloon ajalle 1.10.–31.12.2010

Lisätietoja:

Luettelon laatimisperiaatteet:

Erkki Palva, johtaja, p. (09) 4733 4288

Marjo-Riitta Helle, yksikön päällikkö, p. (09) 4733 4239

Risto Salmi, neuvotteleva lakimies, p. (09) 4733 4220

Tietokantaan ladattava tiedosto:

Merja Laakso, myyntilupakoordinaattori, p. (09) 4733 4341Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi

Jaa tämä sivu