Takaisin edelliselle sivulle

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.10. - 31.12.2007

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.10. - 31.12.2007

29.8.2007

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.10. - 31.12.2007

Lääkelaitos on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.10. – 31.12.2007.

Lokakuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 77 lääkevalmistetta.

Rinnakkaisvalmisteiden takia luetteloon on lisätty 17 valmistetta. Ensimmäistä kertaa luettelossa esiintyy infektiolääke kefuroksiimi.

Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun takia luetteloon on lisätty 33 valmistetta. Niistä uusia vaikuttavia aineita ovat sibutramiini, kandesartaani, emtrisitabiini, dosetakseli, trastutsumabi ja selekoksibi.

Lääkelain (395/87) 57 c §:n 2-kohdassa asetettujen edellytyksien rauettua systeemisesti vaikuttava infektiolääke atsitromysiinidihydraatti palaa luetteloon. Kyseisiä lääkevalmisteita on 21 kappaletta.

Luettelosta on poistunut 93 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Kaikkiaan luettelossa on yhteensä 3358 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 312 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää eri ATC-ryhmissä laskettuna. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: sokeritautilääke glimepiridi (307 kpl), masennuslääke mirtatsapiini (167 kpl), kolesterolilääke simvastatiini (93 kpl), mikrobilääke klaritromysiini (86 kpl), sydän- ja verenpainelääke karvediloli (80 kpl) sekä sydän- ja verenpainelääke ramipriili (78 kpl). Lääkevaihdon piirissä on noin 46 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvan saaneista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 7266.

Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet

Lisätietoja:

Luettelon laatimisperiaatteet:

Marjo-Riitta Helle, jaostopäällikkö, p. (09) 4733 4239

Risto Salmi, neuvotteleva lakimies, p. (09) 4733 4220

Tietokantaan ladattava tiedosto:

Merja Laakso, myyntilupakoordinaattori, p. (09) 4733 4341

Leila Mälkönen, järjestelmäasiantuntija, p. (09) 4733 4224

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi

 

Jaa tämä sivu