Takaisin edelliselle sivulle

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.10. - 31.12.2006 vahvistettu

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.10. - 31.12.2006 vahvistettu

31.8.2006

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.10. - 31.12.2006 vahvistettu

Lääkelaitos on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.10.-31.12.2006.

Lokakuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 106 lääkevalmistetta.

Uusista lääkevalmisteista rinnakkaisvalmisteita on 73, uusia vahvuuksia kaksi (2) ja uusia yhdistelmävalmisteita neljä (4). Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun takia luetteloon lisättiin 16 valmistetta. Ensimmäistä kertaa luettelossa esiintyy kaksi rimonabanttivalmistetta (laihdutuslääke), 7 aledronaattivalmistetta (osteoporoosilääke) ja kaksi eprosartaanin ja hydroklooritiatsidin yhdistelmävalmistetta (verenpainelääke).

Luettelosta on poistunut 27 valmistetta mm. myyntiluvan peruuntumisen takia. Helmikuun 2006 alussa voimaan tulleen lääkelain muutoksen vuoksi (Lääkelaki 57 C §:n 1 ja 2 kohdat) luettelosta on poistettu lääkevalmisteet, joiden valmistukseen käytettyjä lääkeaineita suojaa voimassa oleva menetelmäpatentti tai lisäsuojatodistus sekä viidessä Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa voimassa oleva tuotepatentti. Lääkelaitos on poistanut luettelosta edellisen luettelon julkaisemisen jälkeen saatujen ilmoitusten perusteella seuraavat vaikuttavat aineet:

  • Repaglinidi (6 kpl)
  • Venlafaksiini (22 kpl)
  • Ropinorolihydrokloridi (7 kpl)
  • Dutasteridi (2 kpl)

Lääkelain muutos ei vaikuta rinnakkaistuotujen ja rinnakkaisjaeltujen lääkevalmisteiden vaihtokelpoisuuteen.

Kaikkiaan luettelossa on yhteensä 3 242 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 278 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: sokeritautilääke glimepiridi (237 kpl), masennuslääke mirtatsapiini (177 kpl), kolesterolilääke simvastatiini (109 kpl), sydän- ja verenpainelääke ramipriili (101 kpl), sydän- ja verenpainelääke karvediloli (90 kpl) sekä mikrobilääke klaritromysiini (86 kpl).

Lääkevaihdon piirissä on noin 46 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvan saaneista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 6 981.

Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet

Lisätietoja:

Luettelon laatimisperiaatteet:

Professori Olavi Tokola, osastopäällikkö

p. (09) 4733 4227Marjo-Riitta Helle, jaostopäällikkö. p. (09) 4733 4239

Risto Salmi, lakimies, p. (09) 4733 4220Tietokantaan ladattava tiedosto:

Leila Mälkönen, järjestelmäasiantuntija

p. (09) 4733 4224

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi

 

Jaa tämä sivu